Etninės kultūros skyriaus archyvas

Etninės kultūros skyriaus garso ir vaizdo archyvas pradėtas kaupti 1991 m. Jame yra sukaupta per 30 tūkst. Etninės kultūros srities įrašų. Tai lauko tyrimų metu Aukštaitijoje, daugiausia Panevėžio regione, užrašytos dainos, pasakojimai, instrumentinė muzika, kalendoriniai ir šeimos papročiai, tradiciniai amatai, religinės šventės ir kt.

 

GARSO ĮRAŠAI


Miežiškių seniūnija

Paįstrio seniūnija

Raguvos seniūnija

 

Ratelis „Jojau dieną, jojau naktį“ (PKM ETAV 30_1).

Valė LUKOŠEVIČIENĖ, g. 1925 m.

Akvilė BAUBLIENĖ, g. 1920 m.

Petras SKUKAUSKAS, g. 1925 m.

Kulbių k., Miežiškių apyl., Panevėžio r.

Paskelbta 2023-12-22


 

Ratelis „Grybų raut, grybų raut“ (PKM ETAV 30_1).

Valė LUKOŠEVIČIENĖ, g. 1925 m.

Akvilė BAUBLIENĖ, g. 1920 m.

Petras SKUKAUSKAS, g. 1925 m.

Kulbių k., Miežiškių apyl., Panevėžio r.

Paskelbta 2023-12-22

 

 

Jurevičiaus polka (rusiška armonika, PKM ETAV 30_1).

Petras SKUKAUSKAS, g. 1925 m.

Subačiaus apyl., Kupiškio r.

gyv. Trakiškio apyl., Panevėžio r.

Paskelbta 2023-12-22

 


 Daina „Kada tu josi jaunas berneli“ (PKM ETAV 30_1).

Valė LUKOŠEVIČIENĖ, g. 1925 m.

Akvilė BAUBLIENĖ, g. 1920 m.

Kulbių k., Miežiškių apyl., Panevėžio r.

Paskelbta 2023-12-22

 

 

Daina „Kai aš grėbiau lankoj šieną“ (PKM ETAV 30_1).

Valė LUKOŠEVIČIENĖ, g. 1925 m.

Akvilė BAUBLIENĖ, g. 1920 m.

Kulbių k., Miežiškių apyl., Panevėžio r.

Paskelbta 2023-12-22

 

 

Maršas (rusiška armonika, PKM ETAV 30_1).

Petras SKUKAUSKAS, g. 1925 m.

Subačiaus apyl., Kupiškio r.

gyv. Trakiškio apyl., Panevėžio r.

Paskelbta 2023-12-22

 

 

Daina „Oi, gėriau gėriau“ (PKM ETAV 30_1).

Kulbių kaimo dainininkai

Trakiškio apyl., Panevėžio r.

Paskelbta 2023-12-22

  Ratelis „Oi, pjoviau pjoviau“ (PKM ETAV 30_1).

Valė LUKOŠEVIČIENĖ, g. 1925 m.

Akvilė BAUBLIENĖ, g. 1920 m.

Petras SKUKAUSKAS, g. 1925 m.

Kulbių k., Miežiškių apyl., Panevėžio r.

Paskelbta 2023-12-22

 

 

Daina „Tai aš gavau bernelį“ (PKM ETAV 30_1).

Kulbių kaimo dainininkai

Trakiškio apyl., Panevėžio r.

Paskelbta 2023-12-22

 

 

Daina „Užaugino man motutė“ (PKM ETAV 30_1).

Valė LUKOŠEVIČIENĖ, g. 1925 m.

Akvilė BAUBLIENĖ, g. 1920 m.

Kulbių k., Miežiškių apyl., Panevėžio r.

Paskelbta 2023-12-22

 

 

Valsas (Peterburgo armonika, PKM ETAV 30_1).

Petras SKUKAUSKAS, g. 1925 m.

Subačiaus apyl., Kupiškio r.

gyv. Trakiškio apyl., Panevėžio r.

Paskelbta 2023-12-22

 

 

Vestuvinis maršas (rusiška armonika, PKM ETAV 30_1).

Petras SKUKAUSKAS, g. 1925 m.

Subačiaus apyl., Kupiškio r.

gyv. Trakiškio apyl., Panevėžio r.

Paskelbta 2023-12-22

 

 

 

 

Daina „Oi, teka, teka“ (PKM ETAV_30_3).


Daina „Kukuoj girioj gegutėla“ (PKM ETAV_30_3).


Daina „Kas subatos vakarėli“ (PKM ETAV_30_3).

Daina „Kai atėjo pavasaris“ (PKM ETAV_30_3).

Daina „Aušta aušrela“ (PKM ETAV_30_3).

Daina „Oi gi Dieve, Dievulėliau“ (PKM ETAV_30_3).

Ratelis „Mikits rugius sėja“ (PKM ETAV_30_3).

Šokis „Krakoviakas“ (PKM ETAV_30_1), rusiška armonika.

Valsas (PKM ETAV_30_1), rusiška armonika.

Pupų Dėdės polka (PKM ETAV_30_1), rusiška armonika.

Senas valsas (PKM ETAV_30_1), rusiška armonika.

Polka „Drugelis“ (PKM ETAV_30_1), Peterburgo armonika.