Ona Girčytė – Petrogrado privačios mergaičių gimnazijos 4-os klasės gimnazistė. Petrogradas (Rusija). 1916 m. kovo 22 d.

Oną Maksimaitienę prisimenant

 

 

2022 m. vasario 5 d. sukanka 120 metų, kai gimė istorikė, pirmojo sieninio Lietuvos istorijos žemėlapio sudarytoja, ilgametė pedagogė Ona Maksimaitienė. Minėdami šią sukaktį, atrinkome keletą fotografijų iš šios žymios moters gyvenimo.

 

Ona Girčytė-Maksimaitienė gimė 1902 m. vasario 5 d. Sankt Peterburge (Rusija) – mirė 1999 m. gruodžio 10 d. Vilniuje, palaidota Panevėžyje.

 

Baigusi lenkišką pradinę mokyklą, toliau mokėsi privačioje mergaičių gimnazijoje Sankt Peterburge, 1916–1918 m. – Voronežo Martyno Yčo mergaičių gimnazijoje, 1919–1922 m. – Kauno „Saulės“ gimnazijoje. 1927 m. baigė Kauno universiteto Humanitarinį fakultetą.

 

1923–1957 m. mokytojavo, iš pradžių Kaune, vėliau Mažeikiuose, Kėdainiuose, o nuo 1935 m. Panevėžyje. 1957–1970 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute.

 

O. Maksimaitienė parašė monografiją „Lietuvos sukilėlių kovos 1863–1864 m.“ (1969), knygas „Lietuvos istorinės geografijos ir kartografijos bruožai“ (1991), „Iš Panevėžio istorijos“ (1992), „Istorijos mokymo metodika: iš Lietuvos Respublikos (1918–1940) metodinio palikimo“ (1993), „Lietuvos istorinė geografija ir kartografija: XX a. Lietuvos istorijos žemėlapiai ir jų šaltiniai“ (1995), „Panevėžio miesto istorija: nuo pirmųjų paminėjimų šaltiniuose iki XX a. 8-ojo dešimtmečio“ (2003).

 

1937–1983 m. išspausdinta 19 jos sudarytų XIII–XX a. Lietuvos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinių žemėlapių. Parengė pirmąjį sieninį Lietuvos istorijos žemėlapį. Parašė atsiminimų: „Voroneže 1915–1918 metais“ (1983), „Atsiminimai: iš mokytojos dienoraščio“ (1996).

 

Be šių svarbiausių savo darbų, ji yra parašiusi straipsnių, skirtų Panevėžio mokyklų istorijai, Panevėžio rajono praeičiai, atsiminimų apie Salomėją Nėrį, Gabrielę Petkevičaitę-Bitę.

 

Ši Lietuvos istorijos mokslui ir švietimo sistemai daug nusipelniusi asmenybė vis dar lieka nepelnytai užmiršta ir nepakankamai įvertinta. Jos indėlis į Panevėžio miesto istoriją apžvelgtas Panevėžio kraštotyros muziejaus direktoriaus dr. Arūno Astramsko straipsnyje „Onos Maksimaitienės indėlis tiriant Panevėžio praeitį“, prieiga internete: http://www.paneveziomuziejus.lt/files/krastieciai/Astramskas%20Maksimaitiene%20Ona.pdf.

 

Plačiau apie O. Maksimaitienę pasakojama žurnalistės Daivos Savickienės straipsnyje „Istorikė iš pašaukimo“, prieiga internete: https://sekunde.lt/leidinys/paneveziobalsas/o-maksimaitiene-istorike-is-pasaukimo/.

 

 

Parengė Istorijos skyriaus vedėja Zita Pikelytė

 

 

 

Žemiau pateiktose nuotraukose:

 

1. Ona Girčytė – Petrogrado privačios mergaičių gimnazijos 4-os klasės gimnazistė. Petrogradas (Rusija). 1916 m. kovo 22 d.

 

2. Lietuvos universiteto studentės (iš kairės) Ona Girčytė, K. Balevičiūtė ir Angelė Asevičiūtė prie Karo muziejaus Kaune. 1925 m.

 

3. Ona Girčytė – Lietuvos universiteto studentė, Istorijos skyriaus seniūnė. Kaunas, 1926 m. Fotostudijos „MODERN“ Kaune nuotrauka.

 

4. Mažeikių gimnazijos mokytojų taryba. Prie stalo iš kairės penkta sėdi Ona Girčytė. 1927 m.

 

5. Panevėžio mergaičių gimnazijos VIII b klasės moksleivės su auklėtoja Ona Girčyte-Maksimaitiene. 1936–1937 mokslo metai. J. Žitkaus nuotrauka.

 

6. Balio Sruogos organizuotoje ekskursijoje po Vakarų Europą (iš kairės): Ona Girčytė-Maksimaitienė, Salomėja Bačinskaitė ir Angelė Asevičiūtė-Avižonienė. Paryžius, 1929 m.

 

7. Onos Maksimaitienės portretas. Panevėžys, 1936 m. pavasaris. J. Žitkaus nuotrauka.

 

8. Kapitono Antano Maksimaičio (Maksimavičiaus) portretas. Panevėžys, 1939 m. J. Žitkaus nuotrauka.

 

9. Ona Maksimaitienė su dukra Rimgaile. Panevėžys, 1940 m. J. Žitkaus nuotrauka.

 

10. Ona Maksimaitienė su vaikais Rimgaile, Mindaugu ir Algimantu, mama Rozalija Kuzmickaite-Girčiene ir svečiais profesoriumi Baliu Sruoga (dešinėje) bei istorike daktare Marija Krasauskaite (stovi) Velikuškėse. 1938 m. vasara. Vandos Daugirdaitės-Sruogienės nuotrauka.

 

11. Ona Maksimaitienė su vyru Antanu, dukra Rimgaile ir sūnumis Algirdu ir Mindaugu. Panevėžys, 1941 m.

 

12. Ona Maksimaitienė (sėdi centre) su jaunaisiais istorikais pas rašytoją Antaną Žukauską-Vienuolį (sėdi šalia O. Maksimaitienės). Anykščiai, 1955 m.

 

13. Ona Maksimaitienė prie darbo stalo. Vilnius, apie 1980 m.

 

14. Ona Maksimaitienė kalba Panevėžio gimnazijos 1940 m. laidos abiturientų susitikime. 1985 m.

 

15. Ona Maksimaitienė. 1991 m. K. Vainoro nuotrauka.

 

16. Onos Maksimaitienės sudaryto žemėlapio nuotrauka. Vilnius, apie 1980 m.

 

17. Onos Maksimaitienės knygos „Iš Panevėžio istorijos“, išleistos 1992 m. Mokslo ir enciklopedijų leidyklos Vilniuje, viršelis.

 

18. Onos Maksimaitienės knygos „Panevėžio miesto istorija“, išleistos 2003 m. UAB „Panevėžio spaustuvės“, viršelis.