Birželio 14 d. įvyko Gedulo ir vilties minėjimas "Aš gyvent ir mylėt sugrįžau"

2018-06-15

Birželio 14 d. įvyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas „Aš gyvent ir mylėt sugrįžau“, skirta pagerbti Sibiro trėmimų aukas, bei tremtinių ir politinių kalinių vardų skaitymo akcija "Ištark,  išgirsk, išsaugok". Švč. Trejybės bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už politinius kalinius ir tremtinius, kurių metu giedojo Muzikinio teatro choras, grojo vargonininkė Jarūnė Barkauskaitė. Panevėžio muzikiniame teatre vyko teatro " Menas" spektaklis "Teatralizuota istorijos pamoka", kino centre "Garsas" buvo galima išvysti dokumentinį filmą "Ešelonų broliai, ešelonų sesės". Muzikinio teatro fojė buvo pristatyta Genocido aukų muziejaus paroda ,,Gulagas. Vieno lagerio istorija".

Nuotraukų autorius Gediminas Kartanas.

 

Atgal