Knygos „Pasikalbėk su manimi" pristatymas

2015-11-25

    Panevėžio kraštotyros muziejus – visiems žinoma vieta, kurioje kaupiami, saugomi, tiriami, restauruojami bei eksponuojami krašto praeitį bei kultūrą pristatantys rinkiniai. Taip pat jau nieko nebestebina ugdymo įstaigų auklėtinių klegantys būreliai, traukiantys į muziejų sudalyvauti naujose, kaskart vis įdomesnėse bei originalesnėse edukacinėse programose. Neatsilikdami nuo mažųjų, vis dažniau į įvairaus pobūdžio popietes muziejuje susiburia bendradarbių ar bendraminčių kolektyvai, draugų rateliai, šeimos. Muziejus prisimenamas kaip vieta, kur intelektualai, menininkai, žmonės, besirūpinantys šviesos, kultūrinės minties skleidimu, išnaudoja erdves savo kūrybai pristatyti.

    Lapkričio 27 dieną, 15 valandą, Pasipriešinimo sovietų okupacijai bei Sąjūdžio ekspozicijoje (Respublikos g. 17), savo atsiminimais dalinsis 1941-ųjų metų tremtinė Vita Grigaitė-Jokubaitienė, pristatydama knygą „Pasikalbėk su manimi“.

    Knygos autorės – Teklė Grigienė ir jos dukra Vita Grigaitė-Jokubaitienė. Jiedvi – 1941 metų birželio tremtinės, devynerius metus iškentėjusios Užpoliarėje, prie Ledinuotojo vandenyno. Kiti septyneri nelaisvės metai praslinko Sibire. Knygos, kaip biografijos, struktūra tradicinė: Grigų (Stakių, Podelskių, Jurkšaičių) giminės istorija, prieškario Lietuvos ekonominis ir politinis gyvenimas, sunkūs tremties metai (Altajus, Užpoliarė, Vakarų Sibiras) ir gyvenimas Lietuvoje, sugrįžus iš tremties.

    Knyga „Pasikalbėk su manimi“ patraukia ne tik nuoširdžiais pasakojimais, bet ir poetiniais intarpais – motinos ir dukters eilėraščiais. Leidinys iliustruotas senomis šeimos nuotraukomis, Parimos Burbaitės pieštomis miniatiūromis.

Liūdna, kad Teklė Grigienė nesulaukė knygos pasirodymo – jos gyvenimo žvaigždė užgeso 2011 metų kovo 6 dieną. Tačiau jos dukra ir bendraautorė Vita Grigaitė-Jokubaitienė, su šeima gyvenanti Panevėžyje, maloniai laukia Jūsų!

   

   

Atgal