Paroda „Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir paveldas“

2015-12-02

Lietuvos etnografinių regionų metams skirta paroda „Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir paveldas“.

Šioje parodoje pristatoma Mažosios Lietuvos vietovardžio kilmė bei raida, apibrėžiama teritorija, etnosas ir multikultūra, supažindinama su svarbiausiais regiono politiniais įvykiais, kultūrine aplinka, didelis dėmesys skiriamas kalbai ir raštijai. Stenduose atspindėtas bažnyčios vaidmuo, chorų ir įvairių tautiškumą puoselėjusių draugijų veikla, savita paribio kultūra bei lietuvininkų buitis, verslai, jų puoselėtas kraštovaizdis, architektūra ir infrastruktūra.

Parodą pristatys muziejaus direktorius dr. Jonas Genys ir Istorijos skyriaus vedėja Zita Genienė .

 

 

Atgal