Kontaktai

Pareigos

Vardas, pavardė

Darbo telefonas

Elektroninis paštas

 

Muziejaus administracija

 

Direktorius

Dr. Arūnas Astramskas

(8 45) 46 23 31

Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai

Violeta Venckuvienė

(8 45) 46 27 91

Vyriausioji buhalterė

Daiva Bakšanskienė

(8 45) 45 43 26

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Vytautas Zaksas

(8 45) 45 43 27

Referentė

Kristina Žygienė

(8 45) 46 19 73

 

Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyrius

 

Direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja

Jūratė Gaidelienė

(8 45) 45 43 25

Fondų saugotoja

Alma Kriovienė

(8 45) 45 43 25

Fondų saugotoja

Rasa Stružienė

(8 45) 58 17 64

 

 

Istorijos skyrius

 

Skyriaus vedėja

Dr. Zita Pikelytė

(8 45) 46 03 56

Vyresnysis muziejininkas

Dovilas Petrulis

(8 45) 58 17 74

Vyresnysis muziejininkas

Donatas Pilkauskas

(8 45) 46 04 66

Vyresnioji muziejininkė

Emilija Juškienė

(8 45) 46 04 66

Muziejininkė

Janina Sinickienė

Vyresnysis muziejininkas

Emilis Jocius

(8 45) 46 03 56

Vyresnysis muziejininkas

Donatas Juzėnas

(8 45) 58 17 64

 

Edukacijos ir informacijos skyrius

 

Skyriaus vedėja

Agnė Šablinskienė

(8 45) 59 61 81 

Vyresnioji muziejininkė

Vaida Goberienė

(8 45) 59 61 81 

Vyresnioji muziejininkė

Silvija Kraskauskienė

Vyresnioji muziejininkė

Loreta Bekerė

(8 45) 59 61 81 

Vyresnioji muziejininkė-atstovė informacijai

Ieva Šimoliūnaitė

(8 45) 59 61 81 

Muziejininkė

Giedrė Baltuškienė

(8 45) 59 61 81

 

Etninės kultūros skyrius

 

Skyriaus vedėja

Lina Vilienė

(8 45) 58 16 94

Vyresnioji muziejininkė

Vitalija Vasiliauskaitė

(8 45) 58 16 94

 

Restauravimo ir konservavimo skyrius

 

Skyriaus vedėjas-restauratorius

Stanislovas Grubliauskas

Restauratorė

Birutė Kaziukonienė

Restauratorius

Žygimantas Mileris

 

Kiti specialistai

 

Kasininkė

Roberta Sprindienė

(8 45) 59 61 81

Dailininkė

Rita Raziūnaitė