Kraštiečiai

 

 Papildyta 2019 12 02

 

Adomonis Tadas, menotyrininkas

Petras Juknevičius. Menotyrininkas Tadas Adomonis. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai  6, Panevėžys, 1998.  

 

Antanaitis Mykolas, mokytojas

Stasė Mikeliūnienė. Mykolas Antanaitis. Atsisiųsti

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.

 

Antanaitis Vaidotas, miškininkas, ministras, visuomenės veikėjas

Vytautas Baliūnas. Vaidotas Antanaitis. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

  

Bačkis Juozas, karininkas

Vytautas Baliūnas. Juozas Bačkis. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.  

 

Bajoriūnas Povilas, vargonininkas

Stasė Mikeliūnienė. Zakristijonas Povilas Bajoriūnas. Atsisiųsti

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010

  

Bajarūnas Tadas, fotografas

Zita Pikelytė. Tadas Bajarūnas ir jo fotografija. Atsisiųsti

Šaltinis: Zita Pikelytė, Tadas Bajarūnas ir jo fotografija, Panevėžys, 2000.

  

Balčikonis Juozas, kalbininkas, akademikas

Vytautas Baliūnas. Juozas Balčikonis. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

  

Balytė Ona, fotografė

Aušra Janušytė. Skapiškio fotometraštininkė Ona Balytė. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas, Panevėžys, 2006.

  

Baltramiejūnas-Gilbonis Albinas, poetas

Asta Bočiulytė. Poetas Albinas Baltramiejūnas-Gilbonis. Atsisiųsti

Šaltinis: Įžymūs Panevėžio krašto žmonės, Panevėžys, 1993.  

 

Balttch (Balčytė) Aldona, gydytoja

Joana Viga Čiplytė. Medicinos ir farmakologijos profesorė Aldona L. Balttch (Balčytė). Atsisiųsti

Šaltinis: Ir gydytojai, ir mokytojai, Panevėžys, 2010.  

 

Baltušnikas Jonas-Vienuolis, partizanas

Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Jonas Baltušnikas-Vienuolis.  Atsisiųsti

Šaltinis: Kovoję už brangią Tėvynę: Vyčio apygardos partizanų istorija, Panevėžys, 2012.

  

Banelis Stasys, muziejininkas, mokytojas

Donatas Pilkauskas. Stasys Banelis  – pirmasis Panevėžio muziejaus prižiūrėtojas. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai: Panevėžio krašto tautotyrininkai, Panevėžys, 2005.

  

Barauskas-Baras Kazimieras, dvasininkas

Vytautas Baliūnas. Kazimieras Barauskas-Baras. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.  

 

Barėnas Kazimieras, rašytojas, redaktorius

Stasė Mikeliūnienė. Kazimieras Barėnas. Atsisiųsti

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.

 

Baukus-Venckavičius Nikodemas, tautosakos rinkėjas

Vytautas Baliūnas. Nikodemas Baukus-Venckavičius. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.  

 

Beliajevas Nikolajus, metalurgas, mokslininkas

Petras Juknevičius. Garsus Rusijos mokslininkas iš Panevėžio. Atsisiųsti

Šaltinis: Lėvens ir Nevėžio krašto žmonės, Panevėžys, 2011.

  

Bielinskis Feliksas, architektas

Saulius Jočys. Architektas Feliksas Bielinskis. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai – 8, Panevėžys, 2000.  

 

Biežis Steponas, gydytojas, visuomenės veikėjas

Vytautas Baliūnas. Steponas Biežis. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.  

 

Bitė Adomas, 1863 m. sukilimo dalyvis

Petras Juknevičius. Sukilėlių vadas Adomas Bitė. Atsisiųsti

Šaltinis: Daugyvenės krašto šviesuoliai, Panevėžys, 2009.  

  

Blynas Dominykas, visuomenės veikėjas

Vytautas Baliūnas. Dominykas Blynas. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.  

 

Breivis Paulius, gydytojas

Joana Viga Čiplytė. Lietuvos chemoterapijos onkologijoje tėvas dr. Paulius Breivis. Atsisiųsti

Šaltinis: Ir gydytojai, ir mokytojai, Panevėžys, 2010.

  

Butkus Petras, savivaldybininkas

Petras Juknevičius. Savivaldybininkas Petras Butkus. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: savivaldos bruožai, Panevėžys, 2005.

  

Butvila Vladislovas, dvasininkas

Donatas Pilkauskas. Kanauninkas Vladislovas Butvila. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: penki bažnyčios šimtmečiai, Panevėžys, 2007.

  

Būtėnas Petras, kalbininkas, tautotyrininkas

Lionė Lapinskienė. Petro Būtėno "Lietuvių tautotyros žinių ir senienų rinkimo programa" Atsisiųsti

Šaltinis: Liaudies kultūra. Nr. 1, 2003.

Lionė Lapinskienė. Petras Būtėnas – vienas Panevėžio kraštotyros muziejaus kūrėjų. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai: Panevėžio krašto tautotyrininkai, Panevėžys, 2005.

  

Cesevičius Domas, visuomenės veikėjas, ekonomistas

Vytautas Baliūnas. Domas Cesevičius. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

   

Dagelis Alfonsas, žurnalistas

Petras Juknevičius, Karolina Trebaitė. Žurnalistras, „Panevėžio tiesos“ redaktorius Alfonsas Dagelis. Atsisiųsti

Šaltinis: Lėvens ir Nevėžio krašto žmonės, Panevėžys, 2011. Paskelbta 2012 02 23.

 

Dailidonis Stanislovas, dvasininkas

Stasė Mikeliūnienė. Klebonas Stanislovas Dailidonis. Atsisiųsti

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.  

  

Daukšys Petras, karininkas

Petras Juknevičius, Karolina Trebaitė Pulkininkas Petras Daukšys. Atsisiųsti

Šaltinis: Lėvens ir Nevėžio krašto žmonės, Panevėžys, 2011. Paskelbta 2012 02 23.

  

Didžiulis Antanas, gydytojas

Dalius Baltušnikas. Gydytojas Antanas Didžiulis – patologijos tyrimų pradininkas Panevėžyje. Atsisiųsti

Šaltinis: Ir gydytojai, ir mokytojai, Panevėžys, 2010.  

  

Dogeliai, mokslininkų šeima

Liudvika Knizikevičienė. Iš Panevėžio kilę Rusijos mokslininkai Dogeliai. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai: Panevėžio medikai, Panevėžys, 2009

  

Dūda Bronius, fotografas

Vidmantas Jankauskas. Užmirštas vardas Bronius Dūda. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas, Panevėžys, 2006.

  

Eidrigevičius Vladislovas, savivaldybininkas

Arūnas Astramskas. Panevėžio miesto galva Vladislovas Eidrigevičius. Atsisiųsti

Šaltinis: Įžymūs Panevėžio krašto žmonės, Panevėžys, 1993.

  

Elisonas Jurgis, gamtininkas, muziejininkas, visuomenės veikėjas

Vida Giedrimienė. Jurgis Elisonas. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai: Panevėžio krašto tautotyrininkai, Panevėžys, 2005.

Petras Juknevičius. Jurgis Elisonas apie Panevėžio rajono archeologines vietas. Atsisiųsti

Šaltinis: Krašto paveldas, Panevėžys, 2011.

  

Ferinauskas Vincas, fotografas

Zita Pikelytė. Miežiškių fotografas Vincas Ferinauskas. Atsisiųsti

Šaltinis: Zita Pikelytė, Vincas Ferinauskas ir jo fotografija, Panevėžys, 2002.

  

Gabulaitė Elena, mokytoja

Juozas Brazauskas. Mokytoja Elena Gabulaitė. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai  8, Panevėžys, 2000.  

 

Gailiušis Zenonas, gydytojas

Joana Viga Čiplytė. Zenonas Gailiušis – chirurgas, tremtinys, Lietuvos vietinės rinktinės narys, savanoris, dimisijos kapitonas. Atsisiųsti

Šaltinis: Ir gydytojai, ir mokytojai, Panevėžys, 2010.

   

Gilvydis Alfonsas, agronomas, visuomenės veikėjas, seimo vicepirmininkas

Naujiena. Jūratė Gaidelienė. Gilvydžių šeimos archyvo fenomenas. Atsisiųsti

Šaltinis: iš Panevėžio praeities: šeimos portretas istorijos kontekste, Panevėžys, 2019. Paskelbta 2019 12 02.

    

Germanas Kazys, inžinierius

Vytautas Baliūnas. Kazys Germanas. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

  

Geiga Vincas, karininkas

Vytautas Baliūnas. Vincas Geiga. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

  

Graičiūnas Jonas, poetas

Vytautas Baliūnas. Jonas Graičiūnas. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

  

Grigaliūnas Antanas, dvasininkas

Petras Juknevičius. Prelatas Antanas Grigaliūnas. Atsisiųsti

Šaltinis: Jais garsus Daugyvenės kraštas, Panevėžys, 2008.  

  

Grigonis Matas, mokytojas, visuomenės veikėjas

Zita Pikelytė. Memorialinė Mato Grigonio medžiaga Panevėžio kraštotyros muziejuje. Atsisiųsti

Šaltinis: Lietuvos muziejų rinkiniai, 2010, Nr. 9.  

  

Grincevičiūtė Beatričė, dainininkė

Stasė Mikeliūnienė, Bronius Mažylis. Beatričė Grincevičiūtė. Atsisiųsti 

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.  

  

Gruževskis Kristoforas, 1863 m. sukilimo dalyvis

Stasė Mikeliūnienė, Bronius Mažylis. Kristoforas Gruževskis. Atsisiųsti 

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.  

   

Gudelis Vytautas, geografas, akademikas

Vytautas Baliūnas. Vytautas Gudelis. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

   

Jablonskis Konstantinas, istorikas

Vytautas Baliūnas. Konstantinas Jablonskis. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

  

Jakštas Adomas-Dambrauskas Aleksandras, dvasininkas, visuomenės veikėjas

Vytautas Baliūnas. Aleksandras Dambrauskas-Adomas Jakštas. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.  

   

Jakubovskis Saturninas, 1863 m. sukilimo dalyvis

Petras Juknevičius. Sukilimo dalyvio Saturnino Jakubovskio kapas Naujamiestyje. Atsisiųsti

Šaltinis: Krašto paveldas, Panevėžys, 2011.  

   

Jasilionis Stasys, poetas

Saulius Jučys. Poetas Stasys Jasilionis. Atsisiųsti

Šaltinis: Jie išgarsino Panevėžio kraštą, Panevėžys, 2011.

  

Jonuška Vincas, visuomenės veikėjas, karininkas

Stasė Mikeliūnienė. Kapitonas Vincas Jonuška. Atsisiųsti

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.  

  

Juozupaitis Gustavas, visuomenės veikėjas, bankininkas

Saulius Jučys. Klaipėdos krašto šviesuolis, atgulęs Panevėžyje. Atsisiųsti

Šaltinis: Jie išgarsino Panevėžio kraštą, Panevėžys, 2011.

   

Jurskis Alfonsas, inžinierius

Stasė Mikeliūnienė, Bronius Mažylis. Radijo inžinierius Alfonsas Jurskis. Atsisiųsti

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.

   

Kaminskas Juozas, dailininkas, mokytojas

Vytautas Baliūnas. Juozas Kaminskas. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.  

 

Karbauskas Jonas, dvasininkas

Petras Juknevičius. Švietęs žmones kunigas nebuvo valdžių mėgstamas. Atsisiųsti

Šaltinis: Jais garsus Daugyvenės kraštas, Panevėžys, 2008.  

  

Karbočius Bronius-Bitė, Algimantas, partizanas

Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Bronius Karbočius-Bitė, Algimantas.  Atsisiųsti

Šaltinis: Kovoję už brangią Tėvynę: Vyčio apygardos partizanų istorija, Panevėžys, 2012.

  

Karka Gediminas, aktorius

Vytautas Baliūnas. Gediminas Karka. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

  

Karka Mykolas, muzikas

Vytautas Baliūnas. Mykolas Karka. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

Leonas Kaziukonis. Keletas pokario metų dokumentų apie Mykolą Karką. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai  9, Panevėžys, 2001.  

  

Karpis Ignacijus, dvarininkas

Petras Juknevičius. Ignacijus Karpis ir jo garsusis testamentas. Atsisiųsti

Šaltinis: Dvarų kultūra – Lietuvos kultūros dalis, Panevėžys, 2010.  

  

Karpis Pranciškus Felicijonas, 1831 m. sukilimo dalyvis

Petras Juknevičius. 1831 m. sukilimo dalyvis Pranciškus Felicijonas Karpis ir jo šeima. Atsisiųsti

Šaltinis: Dvarų kultūra – Lietuvos kultūros dalis, Panevėžys, 2010.

   

Kasperavičius Antanas, muziejininkas, mokytojas

Jūratė Gaidelienė. Pedagogas ir muziejaus vedėjas Antanas Kasperavičius. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai: Panevėžio krašto tautotyrininkai, Panevėžys, 2005.  

  

Kasperavičius Petras, technikos srities mokslininkas

Bronius Mažylis. Doc. Petras Kasperavičius. Atsisiųsti

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.

  

Katelė Jonas, dvasininkas, visuomenės veikėjas

Vytautas Baliūnas. Jonas Katelė. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.  

   

Kavaliauskas Jonas, muzikas

Stasė Mikeliūnienė, Bronius Mažylis. Jonas Kavaliauskas. Atsisiųsti 

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.  

 

Kerbedžiai, dvarininkų šeima

Petras Juknevičius. Kerbedžiai. Atsisiųsti

Šaltinis: Dvarų kultūra – Lietuvos kultūros dalis, Panevėžys, 2010.  

   

Kolupaila Petras, hidrologas

Karolina Trebaitė. Stepono Kolupailos studija „Nevėžis“ – Panevėžio krašto istorijos šaltinis. Atsisiųsti

Šaltinis: Krašto paveldas, Panevėžys, 2011. Paskelbta 2012 02 13.

   

Komarai, dvarininkų šeima

Petras Juknevičius. Komarai. Atsisiųsti

Šaltinis: Dvarų kultūra – Lietuvos kultūros dalis, Panevėžys, 2010.  

  

Koncevičius Jonas, „Aušros“ bendradarbis, bibliografas

Petras Juknevičius. Tautosakininkas ir bibliografas iš Šeduvos. Atsisiųsti

Šaltinis: Jie išgarsino Panevėžio kraštą, Panevėžys, 2011.

   

Kordzikovska-Romanska Elena, visuomenės veikėja

Jūratė Gaidelienė. Rašytoja, visuomenės veikėja

Elena Kordzikovska-Romanska. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai – 8, Panevėžys, 2000. 

   

Kozakevičius Juozapas, visuomenės veikėjas

Arūnas Astramskas. Visuomenės veikėjas

Juozapas Kozakevičius ir jo “Amžiaus kronika”. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai – 2, Panevėžys, 1994.

   

Kozakovskis Juozapas, visuomenės veikėjas

Arūnas Astramskas. Visuomenės veikėjas

Juozapas Kozakovskis. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai 3, Panevėžys, 1995.

  

Krištopaitis Bronius, jūrininkas

Vytautas Baliūnas. Bronius Krištopaitis. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.  

  

Krivickas Bronius-Vilnius, partizanas

Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Bronius Krivickas-Vilnius.  Atsisiųsti

Šaltinis: Kovoję už brangią Tėvynę: Vyčio apygardos partizanų istorija, Panevėžys, 2012.

  

Kšivickis Liudvikas, archeologas

Petras Juknevičius. Raginėnų piliakalnio populiarintojas Liudvikas Kšivickis. Atsisiųsti

Šaltinis: Daugyvenės krašto šviesuoliai, Panevėžys, 2009  

 

Kumpienė (Stakelytė) Janina, ekonomistė, viceministrė

Stasė Mikeliūnienė. Dr. Janina Stakelytė-Kumpienė. Atsisiųsti

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.

  

Kuodis Teodoras, gydytojas

Petras Juknevičius. Gydytojas iš Rimaisų. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai 5, Panevėžys, 1997.

  

Kuzma Vladas, gydytojas

Vytautas Baliūnas. Vladas Kuzma. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

   

Labanauskas Benediktas, miškininkas

Petras Juknevičius. Miškininkas, pedagogas ir mokslininkas Benediktas Labanauskas. Atsisiųsti

Šaltinis: Lėvens ir Nevėžio krašto žmonės, Panevėžys, 2011.

  

Landsbergis-Žemkalnis Gabrielius, dramaturgas, visuomenės veikėjas

Stasė Mikeliūnienė. Dramaturgas, režisierius Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis. Atsisiųsti

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.  

  

Laurinaitis Jonas, karininkas

Vytautas Baliūnas. Jonas Laurinaitis. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

   

Lelys Antanas, kalbininkas

Saulius Jučys. Žodynininkas Antanas Lelys. Atsisiųsti 

Šaltinis: Įžymūs Panevėžio krašto žmonės, Panevėžys, 1993.  

  

Lelis Jonas, mokslininkas, medikas

Saulius Jočys. Profesorius iš garsios skaistgiriečių šeimos. Atsisiųsti

Šaltinis: Jie išgarsino Panevėžio kraštą, Panevėžys, 2011.

  

Lindė-Dobilas Julijonas, visuomenės veikėjas, rašytojas

Vytautas Baliūnas. Julijonas Lindė-Dobilas. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.  

   

Lukinas Mikalojus, miškininkas

Petras Juknevičius, Karolina Trebaitė. Miškininkas Mikalojus Lukinas. Atsisiųsti

Šaltinis: Lėvens ir Nevėžio krašto žmonės, Panevėžys, 2011. Paskelbta 2012 02 23.

  

Maksimaitis Mindaugas, teisės istorikas

Vytautas Baliūnas. Mindaugas Maksimaitis. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

  

Maksimaitienė Ona, istorikė

Arūnas Astramskas. Onos Maksimaitienės indėlis tiriant Panevėžio praeitį. Atsisiųsti

Šaltinis: Istorija. Tomas 61, 2004.  

  

Makušinskis Kornelijus, rašytojas

Petras Juknevičius. Rašytojas Kornelis Makušinskis ir Burbiškio dvaras. Atsisiųsti

Šaltinis: Daugyvenės krašto šviesuoliai, Panevėžys, 2009.  

  

Marcinkevičius Mykolas, gydytojas

Almonija Marcinkevičiūtė-Bernadišienė. Daktaras Mykolas Marcinkevičius. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai: Panevėžio medikai, Panevėžys, 2009.  

  

Markevičius Petras, dvasininkas

Petras Juknevičius. Dailininkas, poetas, kunigas Petras Markevičius. Atsisiųsti

Šaltinis: Jais garsus Daugyvenės kraštas, Panevėžys, 2008.

  

Masalskis Martynas, vargonų meistras

Silvija Kraskauskienė. Vargonų ir fisharmonijų meistras Martynas Masalskis. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai – 4, Panevėžys, 1996.

  

Masiliūnas Jonas, ekonomistas, visuomenės veikėjas, ministras

Vytautas Baliūnas. Jonas Masiliūnas. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.  

  

Masiliūnas Kazimieras, mokytojas, viceministras

Stasė Mikeliūnienė. Šakotos ir vaisingos veiklos asmenybė. Atsisiųsti

Šaltinis: Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, Vilnius, 2009.  

Naujiena. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė. Tarpukario švietimo viceministro Kazimiero Masiliūno asmenybė ir šeimos istorija. Atsisiųsti

Šaltinis: iš Panevėžio praeities: šeimos portretas istorijos kontekste, Panevėžys, 2019. Paskelbta 2019 12 02.

     

Mažylis Pranas, gydytojas

Petras Knizikevičius. Gydytojas Pranas Mažylis Panevėžyje. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai: Panevėžio medikai, Panevėžys, 2009.  

  

Mažylis Bronius, kraštotyrininkas, muziejininkas

Stasė Mikeliūnienė, Bronius Mažylis. Paįstrio krašto metraštininkas Bronius Mažylis. Atsisiųsti 

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.  

  

Meištavičius Aleksandras, visuomenės veikėjas

Petras Juknevičius. Nuo Pajuostės iki Vatikano. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai, Panevėžys, 1993.  

  

Meištavičius Valerijonas, dvasininkas, diplomatas, istorikas

Petras Juknevičius. Istorikas iš Pajuosčio. Atsisiųsti

Šaltinis: Lėvens ir Nevėžio krašto žmonės, Panevėžys, 2011.

  

Meras Šachnelis, gydytojas

Liudvika Knizikevičienė.Tauri gydytojo asmenybė – Šachneliui Abraomui Merui 145. Atsisiųsti

Šaltinis: Ir gydytojai, ir mokytojai, Panevėžys, 2010.

  

Meškauskas Juozas, dvasininkas

Vytautas Baliūnas. Juozas Meškauskas. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.  

  

Mikeliūnienė (Žilvitytė) Stasė, bibliotekininkė, kraštotyrininkė

Stasė Mikeliūnienė, Bronius Mažylis. Stasė Žilvitytė-Mikeliūnienė: iš autobiografijos. Atsisiųsti 

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.  

   

Mineikis Juozapas, dvasininkas

Bronius Mažylis. Kunigas Juozapas Mineikis. Atsisiųsti

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.

  

Moigių šeima

Jūratė Gaidelienė. Šešios Moigių šeimos kartos. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai: Moigių šeima, Panevėžys, 2006.

  

Moigis Jonas, notaras, visuomenės veikėjas

Alfreda Petrulienė. Panevėžio notaras Jonas Mykolas Antanas Moigis. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai: Moigių šeima, Panevėžys, 2006.

  

Moravskis Alfonsas, visuomenės veikėjas, ekonomistas

Petras Juknevičius. Socialdemokratijos pradininkas Alfonsas Moravskis. Atsisiųsti

Šaltinis: Petras Juknevičius, Socialdemokratijos pradininkas Alfonsas Moravskis, Panevėžys, 2002.

  

Motiekaitis Petras, sportininkas

Petras Juknevičius. Jo dėka gimtinė tapo žinoma pasaulyje. Atsisiųsti

Šaltinis: Jais garsus Daugyvenės kraštas, Panevėžys, 2008.

  

Mulevičius Leonas, istorikas

Jūratė Gaidelienė. Istorikas Leonas Mulevičius. Atsisiųsti

Šaltinis: Krašto mokslininkai: pažangos ir atradimu keliu, Panevėžys, 2004.

  

Naginskas Stasys, mokytojas

Petras Juknevičius. Literatas ir pedagogas Stasys Naginskas. Atsisiųsti

Šaltinis: Jais garsus Daugyvenės kraštas, Panevėžys, 2008.  

 

Narakas Juozas, karininkas

Petras Juknevičius. Įvairioms valdžioms neįtikęs karininkas. Atsisiųsti

Šaltinis: Daugyvenės krašto šviesuoliai, Panevėžys, 2009.

  

Naruševičius Kazys, dailininkas

Joana Viga Čiplytė. Dailininkas Kazys Naruševičius. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities, Panevėžys, 1998.  

 

Navickas Antanas, dvasininkas

Stasė Mikeliūnienė, Bronius Mažylis. Kunigas Antanas Navickas. Atsisiųsti 

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.

    

Palionis Alfonsas, gamtininkas

Leonas Kaziukonis. Biologas Alfonsas Palionis. Atsisiųsti

Šaltinis:  Įžymūs Panevėžio krašto žmonės, Panevėžys, 1993.  

  

Paliūkas Jonas, dvasininkas

Stasė Mikeliūnienė, Bronius Mažylis. Kunigas Jonas Paliūkas. Atsisiųsti 

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.

   

Paliulionis Mečislovas, vyskupas

Vytautas Baliūnas. Mečislovas Paliulionis. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

Petras Juknevičius. Vyskupas Mečislovas Paliulionis. Atsisiųsti

Šaltinis: Jie išgarsino Panevėžio kraštą, Panevėžys, 2011.

  

Paliulionis Romas, fotografas

Snieguolė Kubiliūtė. Kupreliškio fotografas Romas Paliulionis. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas, Panevėžys, 2006.

  

Paltarokas Kazimieras, vyskupas

Juozas Brazauskas. Didis kunigas – didžioji mūsų vertybė –vyskupas Kazimieras Paltarokas. Atsisiųsti

Šaltinis: Skaitmeninės Panevėžio istorijos bibliotekos publikacija, skelbiama nuo 2009 04 16

Sigita Maslauskaitė. Vyskupas Kazimieras Paltarokas – šv. Kazimiero kulto propaguotojas. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: penki bažnyčios šimtmečiai, Panevėžys, 2007.

  

Petkevičaitė-Bitė Gabrielė, visuomenės veikėja, rašytoja

Vytautas Baliūnas. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

  

Petkevičius Jonas, gydytojas, visuomenės veikėjas

Asta Bočiulytė. Didysis humanistas Jonas Leonas Petkevičius. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai, Panevėžys, 1993.

Joana Viga Čiplytė. Daktaras Jonas Leonas Petkevičius: "Tik gydyk širdimi". Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai: Panevėžio medikai, Panevėžys, 2009.

  

Petrulis Alfonsas, dvasininkas, Vasario 16-osios signataras

Vytautas Baliūnas. Alfonsas Petrulis. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.  

  

Polišaitis Aleksandras, diplomatas

Petras Juknevičius. Lietuvos konsulas Aleksandras Polišaitis. Atsisiųsti

Šaltinis: Daugyvenės krašto šviesuoliai, Panevėžys, 2009.  

 

Poriuškis Izidorius, dvasininkas

Bronius Mažylis. Kunigas Izidorius Poriuškis. Atsisiųsti

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.  

 

Pranskėtis Adolfas, aviamodelistas

Petras Juknevičius. Aviamodelistas Alfonsas Pranskėtis. Atsisiųsti

Šaltinis: Daugyvenės krašto šviesuoliai, Panevėžys, 2009

   

Pratkelis Leopoldas, dvasininkas

Petras Juknevičius. Prelatas Leopoldas Pratkelis. Atsisiųsti

Šaltinis: Jais garsus Daugyvenės kraštas, Panevėžys, 2008.

Vytautas Baliūnas. Leopoldas Pratkelis. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.  

  

Puzinas Nikodemas, vyskupas

Stasė Mikeliūnienė, Bronius Mažylis. Vyskupas Nikodemas Puzinas. Atsisiųsti 

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.

  

Puzinas Povilas, dailininkas

Vytautas Baliūnas. Povilas Puzinas. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

  

Puzinas Povilas, visuomenės veikėjas

Arūnas Astramskas. Visuomenės veikėjas Povilas Puzinas. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai, Panevėžys, 1993.  

 

Račkauskienė (Šimaitytė) Ona, dailininkė

Stasė Mikeliūnienė. Ona Šimaitytė-Račkauskienė. Atsisiųsti

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.

  

Rajackas Raimundas, akademikas, ekonomistas

Vytautas Baliūnas. Raimundas Rajackas. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.  

 

Raila Stanislovas, visuomenės veikėjas

Petras Juknevičius. Advokatas ir aušrininkas Stanislovas Raila. Atsisiųsti

Šaltinis: Daugyvenės krašto šviesuoliai, Panevėžys, 2009

   

Rimkevičius Petras, dvasininkas, tautosakos rinkėjas

Vytautas Baliūnas. Petras Rimkevičus. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

  

Rosakas Mykolas, visuomenės veikėjas

Ermina Čižienė. Mykolo Rosako gyvenimo, atiduoto Panevėžio miesto bendruomenei, fragmentai. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: tautos mieste, Panevėžys, 2014. Paskelbta 2015 01 06.

    

Rukuiža Antanas, visuomenės veikėjas, miškininkas

Vytautas Baliūnas. Antanas Rukuiža. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

  

Rupeika Juozas, dvasininkas

Petras Juknevičius. Šeduvos klebonas Juozapas Rupeika. Atsisiųsti

Šaltinis: Daugyvenės krašto šviesuoliai, Panevėžys, 2009.

  

Senkevičius Henrikas, rašytojas, Nobelio premijos laureatas

Petras Juknevičius. Nobelio premijos laureatas Henrikas Senkevičius ir Panevėžio kraštas. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio kraštui nusipelnę, Panevėžys, 2007.

Petras Juknevičius. Didysis lenkų rašytojas Henrikas Senkevičius ir Panevėžio kraštas. Atsisiųsti

Šaltinis: Jie išgarsino Panevėžio kraštą, Panevėžys, 2011.

  

Sicinskis Jonas, visuomenės veikėjas

Petras Juknevičius. Jonas Sicinskis. Atsisiųsti

Šaltinis: Dvarų kultūra – Lietuvos kultūros dalis, Panevėžys, 2010.

  

Sicinskis Vladislovas (Čičinskas), visuomenės veikėjas

Petras Juknevičius. "Nedorėlis" Vladislovas Sicinskis.  Atsisiųsti

Šaltinis: Dvarų kultūra – Lietuvos kultūros dalis, Panevėžys, 2010.  

  

Skipitis Rapolas, visuomenės veikėjas

Petras Juknevičius. Visuomenės veikėjas Rapolas Skipitis. Atsisiųsti

Šaltinis: Jie išgarsino Panevėžio kraštą, Panevėžys, 2011.  

  

Smetona Alfonsas-Žygaudas, partizanas

Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Alfonsas Smetona-Žygaudas.  Atsisiųsti

Šaltinis: Kovoję už brangią Tėvynę: Vyčio apygardos partizanų istorija, Panevėžys, 2012.

  

Slučka Antanas, partizanas

Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Partizanų Algimanto apygardos vadas Antanas Slučka. Atsisiųsti

Šaltinis: Kovoję už brangią Tėvynę: Algimanto apygardos partizanų istorija, Panevėžys, 2008.

  

Sruoga Balys, rašytojas

Vytautas Baliūnas. Balys Sruoga. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

  

Starkus Antanas, partizanas

Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Partizanų Algimanto apygardos vadas Antanas Starkus. Atsisiųsti

Šaltinis: Kovoję už brangią Tėvynę: Algimanto partizanų apygardos istorija, Panevėžys, 2008.

   

Stepanka Albertas, dailininkas

Leokadija Vaitiekaitienė. Dailininkas Albertas Stepanka. Atsisiųsti

Kraštiečiai – 9, Panevėžys, 2001.

  

Stiklius Kostas, visuomenės veikėjas, rašytojas

Asta Bočiulytė. Kostas Stiklius ir jo archyvas. Atsisiųsti 

Šaltinis: Kraštiečiai – 3, Panevėžys, 1995.

  

Stuoka Laurynas, architektas

Vytautas Baliūnas. Laurynas Stuoka-Gucevičius. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

  

Šinskis Povilas, fotografas

Zita Pikelytė. Vaizdais prakalbusi praeitis: fotografas Povilas Šinskis. Atsisiųsti

Šaltinis: Zita Pikelytė, Povilas Šinskis: fotografija, Panevėžys, 2005.  

  

Šemežys Mykolas-Aras, Putinas, partizanas

Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Mykolas Šemežys-Aras, Putinas.  Atsisiųsti

Šaltinis: Kovoję už brangią Tėvynę: Vyčio apygardos partizanų istorija, Panevėžys, 2012.

  

Šleivytė Veronika, dailininkė, fotografė

Agnė Narušytė. Veronikos Šleivytės fotografijos bruožai. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas, Panevėžys, 2006.

  

Šležas Paulius, istorikas

Vytautas Baliūnas. Paulius Šležas. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

  

Šliogeris Jeronimas, inžinierius, profesorius

Petras Juknevičius. Profesorius Jeronimas Šliogeris. Atsisiųsti

Šaltinis: Jais garsus Daugyvenės kraštas, Panevėžys, 2008.  

 

Špakevičius Leonas, dvasininkas

Bronius Mažylis. Kunigas Leonas Špakevičius. Atsisiųsti

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.  

 

Štempelis Antanas, visuomenės veikėjas, karininkas

Stasė Mikeliūnienė, Bronius Mažylis. Antanas Štempelis. Atsisiųsti 

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.

  

Švoinickis Romanas, dailininkas

Raimundas Klimavičius. Dailininko Romano Švoinickio biografijos matmenys. Atsisiųsti

Šaltinis: Romanas Švoinickis-Alekna, Panevėžys, 1995.  

 

Taločkienė (Gaspariūnaitė) Emilija, dailininkė

Stasė Mikeliūnienė. Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė. Atsisiųsti

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.  

  

Tamašauskas Pranas, Karaliaus Mindaugo 4–ojo pėstininko pulko vadas

Petras Juknevičius. Generolas Pranas Tamašauskas. Atsisiųsti

Šaltinis: Krašto paveldas, Panevėžys, 2011.

  

Tamošiūnas Pranas, mokytojas, kraštotyrininkas

Stasė Mikeliūnienė. Pranas Tamošiūnas. Atsisiųsti

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.  

 

Tamulionis Pranciškus, dvasininkas

Stasė Mikeliūnienė. Kunigas Pranciškus Benediktas Tamulionis. Atsisiųsti

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.

  

Tebelškis Povilas, archeologas

Alfreda Petrulienė. Archeologas Povilas Tebelškis ir jo darbai. Atsisiųsti

Šaltinis: Kupiškis: gamtos ir istorijos puslapiai, Kupiškis, 2008.

 

Tilvytis Jurgis, dvasininkas

Bronius Mažylis. Kunigas marijonas Jurgis Tilvytis-Žalvarnis. Atsisiųsti 

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.  

 

Tučaitė Ona, mokslininkė

Petras Juknevičius. Mokslininkė iš Burbiškio. Atsisiųsti

Šaltinis: Jie išgarsino Panevėžio kraštą, Panevėžys, 2011.

  

Ulianskis Kazys, skulptorius

Petras Juknevičius. Skulptorius Kazys Ulianskis ir jo kūrybinis palikimas Panevėžio krašte. Atsisiųsti

Šaltinis: Jais garsus Daugyvenės kraštas, Panevėžys, 2008.  

  

Urbaitis Petras, dvasininkas

Petras Juknevičius. Garsus kraštietis misininkas Petras Urbaitis. Atsisiųsti

Šaltinis: Daugyvenės krašto šviesuoliai, Panevėžys, 2009.

  

Urbas Dominykas, vertėjas, muziejininkas

Zita Pikelytė. Dominykas Urbas – tautotyrininkas ir muziejininkas. Atsisiųsti

Šaltinis: Kultūros barai, 2005, Nr. 8– 9.

  

Vaitelis-Briedis Danielius, partizanas

Donatas Pilkauskas. Danielius Vaitelis-Briedis. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai – 9, Panevėžys, 2001.

Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Danielius Vaitelis-Briedis.  Atsisiųsti

Šaltinis: Kovoję už brangią Tėvynę: Vyčio apygardos partizanų istorija, Panevėžys, 2012.

  

Vaitkevičius Antanas, gamtininkas, profesorius

Vytautas Baliūnas. Antanas Vaitkevičius. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

Bronius Mažylis. Profesorius Antanas Vaitkevičius. Atsisiųsti

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010

  

Variakojis Vilius, sportininkas, treneris

Vytautas Baliūnas. Vilius Variakojis. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.  

  

Vepštas Jonas-Paukštelis, partizanas

Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Jonas Vepštas-Paukštelis.  Atsisiųsti

Šaltinis: Kovoję už brangią Tėvynę: Vyčio apygardos partizanų istorija, Panevėžys, 2012.

  

Vienažindys Antanas, dvasininkas, poetas

Vytautas Baliūnas. Antanas Vienažindys. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.  

  

Virbickas Jonas, antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo dalyvis

Stasė Mikeliūnienė. Jonas Virbickas. Atsisiųsti

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.

  

Vizboras Kazimieras, visuomenės veikėjas

Petras Juknevičius. Užmirštas politikas. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai  2, Panevėžys, 1994.

  

Zaborskaitė Vanda, literatūrologė

Vytautas Baliūnas. Vanda Zaborskaitė. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

   

Zaluskis Karolis, 1831 m. sukilimo vadovas

Petras Juknevičius. Sukilėlių vadas Karolis Zaluskis. Atsisiųsti

Šaltinis: Jie išgarsino Panevėžio kraštą, Panevėžys, 2011.

 

Zavišos, dvarininkų šeima

Petras Juknevičius. Zavišos. Atsisiųsti

Šaltinis: Dvarų kultūra – Lietuvos kultūros dalis, Panevėžys, 2010.  

 

Zikaras Juozas, skulptorius

Stasė Mikeliūnienė. Skulptorius Juozas Zikaras. Atsisiųsti

Šaltinis: Kur Įstras pievomis sruvena, Panevėžys, 2010.

  

Žemaitienė Sofija, mokytoja

Vytautas Baliūnas. Sofija Žemaitienė. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

  

Žilys Povilas, karininkas

Petras Juknevičius. Karys ir istorikas. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai 3, Panevėžys, 1995.  

 

Žitkus Jonas, fotografas

Silvija Kraskauskienė. Fotografas Jonas Žitkus (Žitkevičius). Atsisiųsti

Šaltinis: Fotografas Jonas Žitkus, Panevėžys, 1999.

Zita Pikelytė. Tragedijos Panevėžyje 1941-ųjų birželį liudininkas – fotografas Jonas Žitkus. Atsisiųsti

Šaltinis: Vilniaus fotografai: konferencijos pranešimai. - Vilnius, 2005.

  

Žilys Vincas, generolas

Vytautas Baliūnas. Vincas Žilys. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.

  

Žoromskis Kazimieras, dailininkas

Vytautas Baliūnas. Kazimieras Žoromskis. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727– 2002, Panevėžys, 2002.