VEIKIANČIOS

Kilnojamoji paroda 12-ASIS KILOMETRAS: 1942–1943 m. SVERDLOVSKE SUŠAUDYTI LIETUVOS PILIEČIAI

Ekspozicija PASIPRIEŠINIMO SOVIETINEI OKUPACIJAI IR SĄJŪDŽIO EKSPOZICIJA

Respublikos g. 17

Iki 2019 m. lapkričio 25 d. 

 

2014 m. parengta kilnojamoji paroda skirta 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudytiems Lietuvos piliečiams atminti. Visi jie – pirmosios sovietinės okupacijos aukos, naujam režimui „socialiai svetimi ir pavojingi elementai“, kuriuos reikėjo sunaikinti. 1942–1943 m. Sverdlovske buvo sušaudyti 77 Lietuvos piliečiai. Tarp jų – aštuoni 1918–1940 metų Lietuvos Respublikos Ministrų kabinetų nariai: ministras pirmininkas Pranas Dovydaitis, vidaus reikalų ministrai Petras Aravičius, Antanas Endziulaitis, Zigmas Pranas Starkus, susisiekimo ir užsienio reikalų ministras Valdemaras Vytautas Čarneckis, švietimo ministras Kazimieras Jokantas, krašto apsaugos ministras Juozas Papečkys ir finansų ministras Jonas Sutkus.

 

Parodoje pristatoma 1940–1941 m. politinė situacija, įtakojusi pirmuosius Lietuvos gyventojų trėmimus ir įkalinimus lageriuose, trumpa Gario lagerio (Sverdlovsko sr.), kuriame buvo kalinami politiniai kaliniai, istorija ir mirties bausme nuteistų Lietuvos piliečių biografijos.

 
Aprašai pateikti lietuvių ir anglų kalbomis.