VEIKIANČIOS

Paroda SLĖPININGIEJI RAŠTAI

III a. parodų salėje

Vasario 16-osios g. 23

Iki 2017 gruodžio 31 d.

   

Tradicinių amatų meistrų Irenos Onos Vilienės ir Gvido Vilio tautinių juostų parodos „Slėpiningieji raštai“ atidarymas įvyko rugsėjo 7 d.

 

Irena Ona Vilienė – Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė nuo 1970 m. Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos narė nuo 2005 m. Irena Ona Vilienė yra sertifikuotų tautinio paveldo produktų amatininkė, senojo amato audimo puoselėtoja. Audėjos amatą demonstruoja dalyvaudama Lietuvos dainų šventėse, vesdama edukacines programas.

 

Gvidas Vilys – etnomuzikologas,  humanitarinių mokslų (menotyra) daktaras. Tautodailininkų sąjungos veikloje dalyvauja nuo 1978 metų. Gvidas Vilys audžia: rinktines, kaišytines, pintines ir vytines juostas. Vyro nuaustų juostų yra Lietuvos nacionaliniame, Panevėžio kraštotyros muziejuose ir daugelio rankdarbių mėgėjų namuose. Darbai nuolat eksponuojami zoninėse, respublikinėse, tarptautinėse tautodailės parodose. Nuo 1987 m. dalyvavo virš 50 kraštotyrinių, etnokultūrinių, etnomuzikinių, kompleksinių ir etnoinstrumentologinių ekspedicijų visoje Lietuvoje. 

   


   

   


Paroda PANEVĖŽIO MIESTO GARBĖS PILIEČIAI

Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicija

Respublikos g. 17

Iki 2017 m. gruodžio 31 d.

  


 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas – puiki proga prisiminti žymius mūsų miesto žmones. Šioje parodoje pristatome Panevėžio miesto garbės piliečius, kad geriau juos pažintume, įvertintume ypatingus jų nuopelnus Panevėžiui, miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.

   

Panevėžio miesto garbės piliečio vardas suteikiamas Savivaldybės tarybos sprendimu nuo 1980 metų. Šiuo metu miesto garbės piliečiais yra paskelbti: Juozas Miltinis, Donatas Banionis, Vaclovas Blėdis, Kazimieras Naruševičius, Jonas Juodelis, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Juozas Zikaras, Vilhelmas Variakojis, Vladas Kensgaila, Kazimieras Paltarokas.