Projektas „Istorinio ir kultūrinio tarpvalstybinio paveldo populiarinimas pasitelkiant muziejų naujoves“

    

Prioritetas

3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas

  

Pagrindinis paramos gavėjas

Preilių apskrities taryba (Latgalos regionas)

   

Paramos gavėjai

Gardino valstybinis istorijos ir religijos muziejus (Gardino sritis)

Panevėžio kraštotyros muziejus (Panevėžio apskritis)

  

Projekto aprašymas

Bendras projekto tikslas – pagerinti Preilių istorijos ir taikomosios dailės muziejaus, Gardino valstybinio istorijos ir religijos muziejaus ir Panevėžio kraštotyros muziejaus patrauklumą modernizuojant muziejus ir įsigyjant modernią įrangą jų vertybėms išsaugoti bei kuriant naujus muziejų pasiūlymus turistams ir vietos gyventojams. Projektu siekiama sukurti tarpvalstybinio bendradarbiavimo platformą, kuri užtikrins vis didesnį turistų ir lankytojų susidomėjimą kultūriniu ir istoriniu paveldu Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio zonoje. Muziejų specialistai tobulins skaitmeninio raštingumo ir pažangiausių technologijų pritaikymo muziejuose gebėjimus. Muziejams, kaip ir bet kuriai XXI amžiaus organizacijai, labai svarbu keistis pasienio šalių patirtimi ir naudoti naujausias modernias technologijas, siekiant patobulinti šiuolaikinių muziejų specialistų įgūdžius ir kompetencijas.

  

Projekto metu 3 dalyvaujantys muziejai rengs bendrus skaitmeninių kompetencijų mokymus muziejų specialistams; bus organizuojami jungtiniai lauko muziejų festivaliai su edukacinėmis veiklomis lankytojams; kuriamos naujos, vietos moksleiviams skirtos, muziejų švietimo programos apie vietinę ir tarpkultūrinę kultūrą; bus sukurta jungtinė keliaujanti paroda, skirta demonstruoti visuose 3 projekto muziejuose.

   

Interaktyvūs sprendimai papildys esamas muziejų ekspozicijas, o Panevėžio muziejuje bus kuriama nauja interaktyvi ekspozicija apie Panevėžio miesto istoriją. Gardino muziejus sukurs 3D laboratoriją muziejaus eksponatų skenavimui, Preilių ir Gardino muziejuose mobiliųjų įrenginių vartotojams bus prieinamas interaktyvus turinys, rodantis šiais laikais nebeegzistuojančius kultūros paveldo objektus 3D vaizde.

  

  

Projekto numeris                ENI-LLB-1-244                                       

Visas biudžetas                  367864,64 Eur

ES parama                           331078,17 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis   24 mėn. (2020.06.01-2022.05.31)

  

 

Daugiau informacijos apie programą

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa skatina sinergetinę Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų partnerystę 2014-2020 m. laikotarpiu.

 

Šios Europos Sąjungos finansuojamos programos strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų per kartu įgyvendinamus bendrus projektus, kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

 

Programai skirtas Europos Sąjungos finansavimas sudaro 74 milijonus eurų. Kiekviename projekte privalo dalyvauti bent viena Baltarusijos organizacija ir bent viena Lietuvos arba Latvijos organizacija. Dalyvauti projektuose gali tik juridiniai ne pelno siekiantys asmenys iš šių regionų: Lietuvos – Alytaus, Vilniaus, Kauno, Utenos ir Panevėžio apskričių; Latvijos – Latgalos ir Žiemgalos regionų; Baltarusijos – Gardino, Vitebsko, Mogiliovo ir Minsko apskričių bei Minsko miesto. ES finansuoja 90 proc. kiekvieno finansuoti atrinkto projekto tinkamų išlaidų. 10 proc. tinkamų išlaidų privalo padengti projekto partneriai.

 

Programos teritorija turi ilgą sėkmingo bendradarbiavimo istoriją. Bendradarbiavimas įvairiais laikmečiais buvo intensyvus, tačiau Latvijai ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir nustačius nacionalines sienas, jis kuriam laikui buvo sumažėjęs. Programa svarbi, nes ji papildo esamas ir numatomas Programos teritoriją apimančias nacionalines, regionines ir sektorines iniciatyvas abipus sienos aspektu. Programos teritorijos plėtra numatoma žvelgiant iš plačios socialinės, ekonominės, aplinkosauginės ir kultūrinės perspektyvos.

  

Daugiau informacijos apie programą: www.eni-cbc.eu/llb; www.europa.eu.

 

Kontaktai

www.preili.lv    www.muzej.by    www.paneveziomuziejus.lt 

    

Už puslapio turinį atsako tik Panevėžio kraštotyros muziejus ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

Daugiau informacijos:

Ieva Šimoliūnaitė, vyresnioji muziejininkė-atstovė informacijai

Tel. (8 45) 59 61 81, el. p.  

 

 

 

Projekto Nr. ENI-LLB-1-244 įgyvendinimo eiga

2020-08-04 Tarptautinis projekto partnerių susitikimas Latvijoje. Daugiau skaitykite čia: https://bit.ly/2YwEo3c.

Jungtinė rugsėjo mėnesio paroda: „Dvaras“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/2HnJFoj.