Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 160

 

Panevėžio miesto ir rajono garbės pilietei, rašytojai, visuomenės, kultūros ir politikos veikėjai

Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 160

 

 

Gimusi lenkakalbėje bajorų šeimoje G. Petkevičaitė-Bitė (1861–1943) savo gyvenimą ir darbus pašventė lietuvybės puoselėjimui, tautos švietimui ir lavinimui, filantropijai, kovai už moterų teises. Bitė daug kur buvo pirmeivė: steigiant šalpos draugiją „Žiburėlis“, organizuojant pirmąjį Lietuvos moterų suvažiavimą, kandidatuojant į Steigiamąjį Seimą ir netgi posėdžiaujant jo pirmajam posėdžiui, kandidatuojant į Lietuvos prezidento rinkimus. Anot Vaižganto, Bitė buvusi Lietuvos didmoterė, už savo veiklą įvertinta aukštais valstybės apdovanojimais.

 

 

Muziejuje esančios Bitės kasdieninių pajamų ir išlaidų knygelės liudija, kad ši visuomenėje gerbiama ir pripažinta moteris Panevėžyje gyveno itin kukliai, netgi skurdžiai. Knygelės rodo, kaip ji taupė kiekvieną centą, bet vis tiek sugebėjo ir dar prasčiau gyvenantį sušelpti. Apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę ir jos buities užrašus vaizdo siužete pasakoja vyresnioji muziejininkė Vitalija Vasiliauskaitė.

 

 

 

Kviečiame peržiūrėti virtualias parodas, skirtas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimui:

 

GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ PANEVĖŽYJE: 1919–1943 METAI. Žiūrėti

GYVENIMAS TĖVYNEI IR ŽMOGUI. Žiūrėti