Projektas „Istorinio ir kultūrinio tarpvalstybinio paveldo populiarinimas pasitelkiant muziejų naujoves“

    

  

 

Prioritetas

3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas

  

Pagrindinis paramos gavėjas

Preilių apskrities taryba (Latgalos regionas)

   

Paramos gavėjai

Panevėžio kraštotyros muziejus (Panevėžio apskritis)

  

Projekto aprašymas

Bendras projekto tikslas – pagerinti Preilių istorijos ir taikomosios dailės muziejaus ir Panevėžio kraštotyros muziejaus patrauklumą modernizuojant muziejus ir įsigyjant modernią įrangą jų vertybėms išsaugoti bei kuriant naujus muziejų pasiūlymus turistams ir vietos gyventojams. Projektu siekiama sukurti tarpvalstybinio bendradarbiavimo platformą, kuri užtikrins vis didesnį turistų ir lankytojų susidomėjimą kultūriniu ir istoriniu paveldu Latvijos ir Lietuvos pasienio zonoje. Muziejų specialistai tobulins skaitmeninio raštingumo ir pažangiausių technologijų pritaikymo muziejuose gebėjimus. Muziejams, kaip ir bet kuriai XXI amžiaus organizacijai, labai svarbu keistis pasienio šalių patirtimi ir naudoti naujausias modernias technologijas, siekiant patobulinti šiuolaikinių muziejų specialistų įgūdžius ir kompetencijas.

  

Projekto metu 3 dalyvaujantys muziejai rengs bendrus skaitmeninių kompetencijų mokymus muziejų specialistams; bus organizuojami jungtiniai lauko muziejų festivaliai su edukacinėmis veiklomis lankytojams; kuriamos naujos, vietos moksleiviams skirtos, muziejų švietimo programos apie vietinę ir tarpkultūrinę kultūrą; bus sukurta jungtinė keliaujanti paroda, skirta demonstruoti visuose 3 projekto muziejuose.

   

Interaktyvūs sprendimai papildys esamas muziejų ekspozicijas, o Panevėžio muziejuje bus kuriama nauja interaktyvi ekspozicija apie Panevėžio miesto istoriją. Preilių ir Gardino muziejuose mobiliųjų įrenginių vartotojams bus prieinamas interaktyvus turinys, rodantis šiais laikais nebeegzistuojančius kultūros paveldo objektus 3D vaizde.

  

  

Projekto numeris                ENI-LLB-1-244                                       

Visas biudžetas                  367864,64 Eur

ES parama                           331078,17 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis   24 mėn. (2020.06.01-2022.05.31)

  

 

Daugiau informacijos apie programą

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa skatina sinergetinę Latvijos ir Lietuvos organizacijų partnerystę 2014-2020 m. laikotarpiu.

 

Šios Europos Sąjungos finansuojamos programos strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos ir Lietuvos žmonių bei organizacijų per kartu įgyvendinamus bendrus projektus, kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

 

Programai skirtas Europos Sąjungos finansavimas sudaro 74 milijonus eurų. Kiekviename projekte privalo dalyvauti bent viena Lietuvos arba Latvijos organizacija. Dalyvauti projektuose gali tik juridiniai ne pelno siekiantys asmenys iš šių regionų: Lietuvos – Alytaus, Vilniaus, Kauno, Utenos ir Panevėžio apskričių; Latvijos – Latgalos ir Žiemgalos regionų. ES finansuoja 90 proc. kiekvieno finansuoti atrinkto projekto tinkamų išlaidų. 10 proc. tinkamų išlaidų privalo padengti projekto partneriai.

 

Programos teritorija turi ilgą sėkmingo bendradarbiavimo istoriją. Bendradarbiavimas įvairiais laikmečiais buvo intensyvus, tačiau Latvijai ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir nustačius nacionalines sienas, jis kuriam laikui buvo sumažėjęs. Programa svarbi, nes ji papildo esamas ir numatomas Programos teritoriją apimančias nacionalines, regionines ir sektorines iniciatyvas abipus sienos aspektu. Programos teritorijos plėtra numatoma žvelgiant iš plačios socialinės, ekonominės, aplinkosauginės ir kultūrinės perspektyvos.

  

Daugiau informacijos apie programą: www.eni-cbc.eu/llb; www.europa.eu.

 

Kontaktai

www.preili.lv   www.paneveziomuziejus.lt 

    

Už puslapio turinį atsako tik Panevėžio kraštotyros muziejus ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

Daugiau informacijos:

Ieva Varanavičienė, vyresnioji muziejininkė-atstovė informacijai

Tel. (8 45) 59 61 81, el. p. informacija@paneveziomuziejus.lt

 

 

 

Projekto Nr. ENI-LLB-1-244 įgyvendinimo eiga

Straipsnis apie projektą. Skaitykite čia: https://bit.ly/3ooplnm

2020-08-04 Tarptautinis projekto partnerių susitikimas Latvijoje. Daugiau skaitykite čia: https://bit.ly/2YwEo3c.

Jungtinė rugsėjo mėnesio paroda: „Dvaras“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/2HnJFoj.

Jungtinė spalio mėnesio virtuali paroda: „Mokykla“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3kLtM8V.

Jungtinė lapkričio mėnesio virtuali paroda: „Religija“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3ooV9YZ.

Jungtinė gruodžio mėnesio virtuali paroda: „Archeologija“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/2WQ2Lb5.

Jungtinė sausio mėnesio virtuali paroda: „Kalendorius“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/393aXvC

Jungtinė vasario mėnesio virtuali paroda: „Menas“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3shaSv4

Jungtinė kovo mėnesio virtuali paroda: „Rankšluosčiai“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3gwt01d

Jungtinė balandžio mėnesio virtuali paroda: „Tautinės bendrijos“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3vBZDPB

Jungtinė gegužės mėnesio virtuali paroda: „Keramika“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/2STgPBJ

Jungtinė birželio mėnesio virtuali paroda: „Tradiciniai drabužiai“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3wcEmMg

Jungtinė liepos mėnesio virtuali paroda: „Avalynė“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3ylR5Og

Tarptautinis Muziejų gatvės festivalis Preiliuose (Latvija) 2021-08-21. Daugiau skaitykite čia: https://bit.ly/2ULhOW2

Jungtinė rugpjūčio mėnesio virtuali paroda: „Tradiciniai medžio dirbiniai“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3AhWPcT

Tarptautinis Muziejų gatvės festivalis Panevėžyje 2021-09-04. Daugiau skaitykite čia: https://bit.ly/3ATs1zt

Jungtinė rugsėjo mėnesio virtuali paroda: „Migracija“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3Ght4MV

Jungtinė spalio mėnesio virtuali paroda: „Žmogaus ir gyvūno ryšys“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/30bUfrN

Jungtinė lapkričio mėnesio virtuali paroda: „Medicina“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3z4sK0y

Jungtinė gruodžio mėnesio virtuali paroda: „Vaikystė“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3Fj8Ssb

Jungtinė sausio mėnesio virtuali paroda: „Industrializacija“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3HFIASU.

Jungtinė vasario mėnesio virtuali paroda: „Meilė“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3DCxm0k.

Jungtinė kovo mėnesio virtuali paroda: „Moteris mene“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3sZy03I.

Jungtinė balandžio mėnesio virtuali paroda: „Žvaigždės ir kosmosas“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3HAZvqB.