KASDIEN PILDOMA ISTORIJA

95 Panevėžio kraštotyros muziejaus veiklos akimirkos

 

 

2020 m. Panevėžio kraštotyros muziejus skaičiuoja 95-uosius veiklos metus. Būta visko: ir atradimų džiaugsmo, ir sėkmės, ir pergalių, ir didelių praradimų, skaudžių netekčių. Visais laikais, kas benutiktų, kasdienis muziejininkų palydovas – kruopštus, laiko, žinių, kantrybės ir kūrybiškumo reikalaujantis darbas, dažnai iš šalies nematomas, nepamatuojamas. Šioje parodoje norime apžvelgti iššūkius, kuriuos teko įveikti per tuos metus, pasiekimus, kuriais pelnytai galime didžiuotis.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS METAIS. Žiūrėti

ANTROJO PASAULINIO KARO AUDROSE. DIDIEJI PRARADIMAI. Žiūrėti

SOVIETŲ IDEOLOGIJOS ĮTAKOJE. Žiūrėti

ATKŪRUS NEPRIKLAUSOMYBĘ. Žiūrėti

TIRIAMIEJI DARBAI, JŲ SKLAIDA, PASIEKIMAI. Žiūrėti

 

 

Parodą parengė Istorijos skyriaus vedėja Zita Pikelytė

 

 

Šaltiniai:

 

1945–1951 m. muziejų veiklos dokumentai. LLMA, F. 476, Ap. 1, B. 7, 10, 14, 21, 64, 78, 121.

 

Astramskas A. Panevėžio kraštotyros muziejaus istorijos etiudai, Žiemgala, 2012, Nr. 2, p. 48–50.

 

Beleckas J. K. Panevėžio muziejuje archeologiniai pinigai skaitomi centneriais. Lietuvos Aidas, 1938 sausio 29, Nr. 45, savaitinis iliustruotas kultūros priedas, p. 3.

 

Būtėnas P. Tautotyros ir senienų rinkimo draugija Panevėžio mokytojų seminarijoje. Lietuvos mokykla, 1938, Nr. 10, p. 625.

 

Buziliauskienė V. Panevėžio kraštotyros muziejaus įkūrimas ir veikla 1925–1944 m.: diplominis darbas, mašinraštis. PKM archyvas, Ap. 1, B. 129.

 

D. Urbo autobiografijos. LLMA, F. 542, Ap. 1, B. 36, l. 2–6, 9–12.

 

D. Urbo gyvenimo aprašymas. LLMA, F. 542, Ap. 1, B. 44, l. 2.

 

D. Urbo laiškas J. Puzinui. LNB Rankraščių skyrius, F. 52/139.

 

Iš palėpių į šviesą (Panevėžyje kuriasi muziejus), Naujoji Lietuva, 1942, Nr. 282.

 

Juškienė E. Panevėžio kraštotyros muziejui – 90, Žiemgala, 2015, Nr. 2.

 

Kada sulauksime Panevėžio Muziejaus atidarymo, Panevėžio apygardos balsas, 1942 spalio 24, Nr. 41, p. 4–5.

 

Klingerytė J. Lietuvos TSR nusipelnęs kultūros veikėjas Dominykas Urbas: diplominis darbas, mašinraštis. LLMA. F. 542, Ap. 1, B. 59.

 

Panevėžio muziejaus direktoriaus P. Urbaičio gyvenimo aprašymas. LKP dokumentų skaitykla, F. 1771, Ap. 9, B. 445, l. 59.

 

Panevėžio muziejaus mokslinio darbuotojo P. Aleksandravičiaus gyvenimo aprašymas. LKP dokumentų skaitykla, F. 1771, Ap. 9, B. 445, l. 58.

 

Panevėžio Muziejus jau atidarytas visuomenės lankymui, Panevėžio apygardos balsas, 1943 gruodžio 4, Nr. 45, p. 4.

 

Petrulienė A. Iš Panevėžio muziejaus praeities. Panevėžys: PKM, 2000.

 

Seniausiam Panevėžio pastatui, buvusiam Upytės pavieto teismo archyvui – 400. Parengė Leonas Kaziukonis, Panevėžys, 2014.

 

Žagrakalienė A. Prabilę liudytojai iš kapų. Panevėžio apygardos balsas, 1944 sausio 22, p. 3.