PRANEŠIMAI, PASKAITOS

Baltijos kelio forumas-diskusija „Karas Ukrainoje iššūkiai Lietuvai ir pasauliui“, Panevėžys, 2022-08-23

 

 

Doc. dr. Eugenijus Saviščevas. Rusia, rusėnai, ukrainiečiai ir rusai: istorinio tęstinumo ir transformacijų klausimai

 

Baltijos kelio forumas-diskusija „Karas Ukrainoje – iššūkiai Lietuvai ir pasauliui“, Panevėžys, 2022

Paskelbta 2022-08-29

 

 

Prof. dr. Dovilė Jakniūnaitė. Karo Ukrainoje pasekmės pasaulio tvarkai ir Lietuvai

 

Baltijos kelio forumas-diskusija „Karas Ukrainoje – iššūkiai Lietuvai ir pasauliui“, Panevėžys, 2022

Paskelbta 2022-08-29

 

 

Dr. Egidijus Papečkys. Atkurtosios Lietuvos kariuomenės ginklai ir karinė technika

 

Baltijos kelio forumas-diskusija „Karas Ukrainoje – iššūkiai Lietuvai ir pasauliui“, Panevėžys, 2022

Paskelbta 2022-08-29

 

 

Prof. habil. dr. Gintautas Mažeikis. Civilizacinis karas prieš atmintį ir ateitį

 

Baltijos kelio forumas-diskusija „Karas Ukrainoje – iššūkiai Lietuvai ir pasauliui“, Panevėžys, 2022

Paskelbta 2022-08-29

 

 

 

Diskusija. Moderatorius – Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas Donatas Juzėnas. Diskusijoje dalyvauja visi pranešėjai bei kun. dr. Gediminas Jankūnas ir istorijos mokytoja-metodininkė Jūratė Jankevičienė.

 

Baltijos kelio forumas-diskusija „Karas Ukrainoje – iššūkiai Lietuvai ir pasauliui“, Panevėžys, 2022

Paskelbta 2022-08-29

 

 

 

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka, Panevėžys, 2021-11-19

 

Rasa Jonė Ruibienė. Juozo Zikaro gyvenimas iki 1918 m. artimųjų akimis

 

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka “, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021-12-22

 


 

Vaiva Mikelionytė. Juozo Zikaro kūryba: nuo paminklo laisvei iki futurizmo

 

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka “, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021-12-22

 

 

Dr. Zita Pikelytė. Panevėžio gimnazija 1919–1928 metais. Juozas Zikaras ir jo mokiniai

 

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka “, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021-12-22

 

 

Juozas Brazauskas. Brandžiausias Juozo Zikaro monumentaliosios paminklinės skulptūros kūrinys

 

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka “, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021-12-22

 

 

Dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Žinoma ir nežinoma: Juozo Zikaro religinės tematikos ir sepulkraliniai kūriniai

 

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka “, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021-12-22

 

 

Dr. Lijana Natalevičienė. Tarp laisvo menininko ir aplinkos konstruotojo: Juozo Kaminsko veikla tarpukario Panevėžyje

 

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka “, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021-12-22

 

 

Ilona Mažylytė. Spauda ir spaustuvės tarpukario Panevėžyje

 

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka “, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021-12-22

 

 

Giedrius Karpinskas. Dailininko Jono Mackevičiaus gyvenimo kelias

 

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka “, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021-12-22

 

XIV konferencija-diskusija „Istorijos pasakojimai: nuo faktų iki interpretacijų, Panevėžys, 2021-08-23

Dr. Dainius Noreika. 1941 m. birželio sukilimas: reiškiniai ir jų vieta istorijoje

Konferencija „Istorijos pasakojimai: nuo faktų iki interpretacijų“, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021-11-04

Dr. Rasa Čepaitienė. Pokyčiai Europos istorijos politikoje ir ką jie reiškia Lietuvai

Konferencija „Istorijos pasakojimai: nuo faktų iki interpretacijų“, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021-11-04

Dr. Rimvydas Laužikas. Papasakoti istoriją taip, kad klausytojai išgirstų

Konferencija „Istorijos pasakojimai: nuo faktų iki interpretacijų“, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021-11-04

Juozas Brazauskas. Pilietiškumo ugdymas mokykloje: kartų patirtys

Konferencija „Istorijos pasakojimai: nuo faktų iki interpretacijų“, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021-11-04

Vytenis Bagdonas. Gene[tic]a + logos. Iš dabarties į praeitį. Vardan ateities

Konferencija „Istorijos pasakojimai: nuo faktų iki interpretacijų“, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021-11-04

Evaldas Vilkončius. Tarpukario architektūros palikimas Panevėžyje: inžinieriaus Antano Gargaso kūryba

Konferencija „Istorijos pasakojimai: nuo faktų iki interpretacijų“, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021-11-04

Renginių ciklas „Šeštadieniai muziejuje“

Vyresnysis muziejininkas Donatas Pilkauskas. Panevėžio miesto gatvių istorija

Renginių ciklas „Šeštadieniai muziejuje“

Paskelbta 2021-05-29

Muziejaus direktorius, istorijos mokslų daktaras Arūnas Astramskas. Lemtingasis XIX a. Panevėžyje: nuo miestelio iki miesto

Renginių ciklas „Šeštadieniai muziejuje“

Paskelbta 2021-05-22

Vyresnysis muziejininkas, archeologas Dovilas Petrulis. 2020 m. archeologinių tyrimų Panevėžyje apžvalga

Renginių ciklas „Šeštadieniai muziejuje“

Paskelbta 2021-05-08

Etninės kultūros skyriaus vedėja Lina Vilienė. Aukštaičių tradicinis tautinis kostiumas ir jo nešiosena

Renginių ciklas „Šeštadieniai muziejuje“

Paskelbta 2021-04-24

Vyresnioji muziejininkė Vitalija Vasiliauskaitė. Sakralinė medžio skulptūra Vakarų Aukštaitijoje: ikonografinis vaizdavimas, siužetai, autorystės problema

Renginių ciklas „Šeštadieniai muziejuje“

Paskelbta 2021-04-17

Tarptautinė konferencija „Draudimas gyventi. Dabarties ir praeities sąveika“, Panevėžys, 2021-01-27

Vyresnysis muziejininkas Donatas Juzėnas. Panevėžio kraštotyros muziejaus eksponatai, liudijantys Holokausto tragediją (žiūrėti 2:20:10–2:45:15)

Tarptautinė konferencija „Draudimas gyventi. Dabarties ir praeities sąveika“, Panevėžys, 2021

Paskelbta 2021-01-27

Konferencija „Tautos kalba yra ir visa, kas atskiriesiems jos žodžiams gyvybės ir galingumo duoda“, Panevėžys, 2020-12-11

Dr. Arūnas Astramskas. Jono Jablonskio veikla Panevėžio dūmoje (žiūrėti 2:08:03–02:27:40)

Konferencija „Tautos kalba yra ir visa, kas atskiriesiems jos žodžiams gyvybės ir galingumo duoda“, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020-12-11.

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai“, Panevėžys, 2020-11-05

Prof. dr. Ainė Ramonaitė. Nebūti sistemos dalimi: antisovietinis pasipriešinimas 7-9 dešimtmečiais

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai“, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020-11-23.

Doc. dr. Nerija Putinaitė. Sovietinės elgesio strategijos: kiek jose prisitaikymo ir ką reiškė priešintis?

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai“, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020-11-23.

Dr. Egidija Ramanauskaitė. Sovietmečio Lietuvos hipiai – pasaulinės paralelės

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai“, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020-11-23.

Nomeda Simėnienė. (Ne)laiku gimusi karta

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai“, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020-11-23.

Emilija Raibužytė-Kalninienė. Romo Kalantos liepsnos atšvaitai: antisovietinė protesto akcija Biržuose

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai“, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020-11-23.

Evita Feldentāle. Asmeninės antisovietinio judėjimo Sovietų Latvijos respublikoje bylos 1959–1986 m. vaizdo liudijimuose Latvijos okupacijos muziejuje

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai“, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020-11-23.

Greta Kėvelaitienė. Panevėžio krašto tikinčiųjų teisių suvaržymų atspindys Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoje

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai“, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020-11-23.

Diskusija

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai“, Panevėžys, 2020

Dalyvauja: prof. dr. Ainė Ramonaitė, doc. dr. Nerija Putinaitė, Greta Kėvalaitienė, dr. Egidija Ramanauskaitė, Nomeda Simėnienė. Diskusiją moderuoja Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius dr. Arūnas Astramskas

Paskelbta 2020-11-23

Konferencija-diskusija „Nepriklausomybės atkūrimui – 30: pasiekimai, problemos, praradimai“, Panevėžys, 2020-08-21

Prof. dr. Egidijus Jarašiūnas. Konstitucijos reikšmė

Konferencija „Nepriklausomybės atkūrimui – 30: pasiekimai, problemos, praradimai“, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020-11-23

Dr. Nerija Putinaitė. Kiek mumyse vis dar esama sovietinio žmogaus?

Konferencija „Nepriklausomybės atkūrimui – 30: pasiekimai, problemos, praradimai“, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020-11-23

Dr. Vytautas Dumbliauskas. Kokią politinę sistemą per 30 metų sukūrėme Lietuvoje?

Konferencija „Nepriklausomybės atkūrimui – 30: pasiekimai, problemos, praradimai“, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020-11-23

Prof. habil. dr. Vilija Targamadzė. Švietimas: kur link ar aplink?

Konferencija „Nepriklausomybės atkūrimui – 30: pasiekimai, problemos, praradimai“, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020-11-23

Paulius Gritėnas. Lietuvos viešoji erdvė: ar yra vietos polilogui nuomonių pramonėje?

Konferencija „Nepriklausomybės atkūrimui – 30: pasiekimai, problemos, praradimai“, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020-11-23