Paroda PANEVĖŽIO VYSKUPIJA NUO ĮKŪRIMO IKI ŠIŲ DIENŲ

2016-aisiais sukanka 90 metų, kai įkurta Panevėžio vyskupija. Minint šią sukaktį parengta kilnojamoji paroda „Panevėžio vyskupija nuo įkūrimo iki šių dienų“, kuri keliauja po visą vyskupiją ir eksponuojama bažnyčiose ar kitose dekanatų parodinėse erdvėse. Parodos organizatorius – Panevėžio vyskupijos kurija, rengėjas – Panevėžio kraštotyros muziejus. Nuoširdžiai dėkojame Anykščių, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Utenos, Zarasų muziejininkams ir fotografams, už pateiktas fotografijas bei suteiktą pagalbą. 

Paroda PANEVĖŽIO VYSKUPIJA NUO ĮKŪRIMO IKI ŠIŲ DIENŲ

   

Stendas „Panevėžio vyskupija nuo įkūrimo iki šių dienų“. Žiūrėti

Stendas „Vyskupijos įkūrimas“. Žiūrėti

Stendas „Panevėžio vyskupijos veikla 1926-1940 metais“. Žiūrėti

Stendas „Panevėžio vyskupija okupacijos metais“. Žiūrėti

Stendas „Bažnyčia atgimusioje Lietuvoje“. Žiūrėti

Stendas „Kupiškio ir Panevėžio dekanatai“. Žiūrėti

Stendas „Anykščių ir Utenos dekanatai“. Žiūrėti

Stendas „Panevėžio ir Krekenavos dekanatai“. Žiūrėti

Stendas „Rokiškio ir Zarasų dekanatai“. Žiūrėti

Stendas „Biržų ir Pasvalio dekanatai“. Žiūrėti