Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros skyriaus ekspedicija Raguvoje. 1997, Panevėžio raj. Pateikėjos V. Serapinavičienė-Plėtaitė, g. 1924 m. Levaniškių km., Raguvos valsč., ir O. Pranskūnienė-Kaisiūnaitė, g. 1922 m. Raguvoje.

Vaizdo archyvas

 

Vaizdo archyvas pradėtas formuoti 1992 m. Didžiausią archyvo dalį (per 580 val.) sudaro etnologinė medžiaga, surinkta Panevėžio rajono apylinkėse, Kėdainių, Šiaulių, Molėtų, Biržų, Pakruojo, Pasvalio, Ukmergės, Varėnos, Kretingos, Plungės, Šilutės, Alytaus, Klaipėdos ir kituose rajonuose. Archyve saugoma vaizdo medžiaga, kurioje užfiksuoti svarbūs Panevėžio miesto istorijos ir kultūros įvykiai. Vaizdo archyvo medžiaga sisteminama, kataloguojama, naudojama edukacinėms programoms.