Dokumentų rinkinys

   

Dokumentų rinkinį sudaro per 5000 eksponatų, liudijančių krašto istoriją nuo XVI a. iki šių dienų. Tai įvairūs rankraščiai, nuosavybės dokumentai, įstaigų ir visuomeninių organizacijų bei žmonių asmeniniai dokumentai. Rinkinyje saugomi 63 Upytės pavieto teismo raštai, datuoti XVI–XVIII a., seniausias iš jų – 1585 metų. Dokumentai rašyti popieriaus lapuose su vandens ženklais, juose išlikę senieji antspaudai.

 

Tarp saugomų bažnytinių dokumentų yra ir Panevėžio vyskupijos kurijos bylos, apimančios 1904–1960 metų laikotarpį. Tai 1926–1943 m. parapijų klebonų ataskaitos, 1904–1929 m. dokumentai apie Panevėžio katedros statybą, dokumentai apie dvasininkus, XX a. ketvirtajame dešimtmetyje kaltintus antivalstybine veikla ir kt.

 

Rinkinyje nemažai įvairių 1918-1940 m. vykusių mieste kultūrinių renginių programų, afišų, taip pat savivaldybės rinkimų dokumentai, miesto planai.

Čia saugomi daugelio įžymių Panevėžio krašto žmonių archyvai: rašytojos ir visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, rašytojo Mato Grigonio, gydytojo Andriaus Domaševičiaus, Didžiulių šeimos, choro dirigento Mykolo Karkos, kalbininko ir etnologo Petro Būtėno, kompozitoriaus Antano Belazaro, režisieriaus Juozo Miltinio ir kitų.