Gamtos rinkinys

 

Gamtos rinkinys atspindi regiono gamtinę aplinką nuo seniausių laikų. Jame saugomi seniausi muziejaus eksponatai – per 500 milijonų metų skaičiuojantys mineralai, iškasenos, fosilijos. Čia renkamos Panevėžio kraštui būdingų gyvūnų (daugiausia paukščių) iškamšos, retų augalų, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą, herbarai.

 

 

Muziejaus pasididžiavimas Valerijono Straševičiaus surinkta pasaulio vabzdžių kolekcija (per 5000 vienetų). Joje gausu egzotiškų, šiandien jau išnykusių vabzdžių iš Europos, Afrikos, Amerikos, Okeanijos.

 

Entomologas Valerijonas Straševičius gimė 1885 m. birželio 20 d. Augustavo dvare, augo Rygoje. 1905 m. V. Straševičius baigė Rygos imperatoriaus Nikolajaus I-ojo gimnaziją. Po 1905-1907 m. revoliucinės suirutės V. Straševičius studijavo Čekijos Taboro žemės ūkio akademijoje, vėliau – Belgijoje, o 1910 m. rudenį tapo Krokuvos universiteto Gamtos ir chemijos fakulteto studentu.

   

1919 m. Panevėžyje kuriantis lenkų gimnazijai, V. Straševičius buvo pakviestas dirbti dėstytoju ir iki 1933 metų dėstė joje chemiją, fiziką, astronomiją, botaniką, zoologiją, kaligrafiją. Pablogėjus sveikatai, 1933 m. persikėlė gyventi į Naudvarį. 1940 m. dvaras buvo nacionalizuotas, o 1941 m. birželyje V. Straševičius su žmona ir uošve ištremti į Sibirą.

  

V. Straševičiaus sūnūs – Zigmantas ir Valerijonas – dalyvavo pasipriešinimo okupacijai judėjime, karo pabaigoje repatrijavo į Lenkiją. Pas sūnų Elblonge apsigyveno ir 1946 m. iš tremties su žmona sugrįžęs V. Straševičius. 

  

Dar studijuodamas Čekijoje ir Belgijoje, V. Straševičius susidomėjo vabzdžiais, ypač drugiais ir vabalais. Vabzdžius pradėjo rinkti nuo 1915 m., juos sistemino, piešė. Pasitraukęs iš gimnazijos, V. Straševičius dar daugiau dėmesio skyrė savo pomėgiui: per vabzdžių prekybos įmones pirko įvairius vabzdžius, vabzdžių atlasus, pats rinko Vidurio Europos drugius. Jo vabzdžių kolekcijoje – per 5000 unikalių pasaulio drugių ir vabalų pavyzdžių.

  

Mirė V. Straševičius 1968 m. sausio 10 d., palaidotas Elblongo kapinėse Lenkijoje. Antrojo pasaulinio karo metais J. Elisono ir D. Urbo rūpesčiu V. Straševičiaus vabzdžių kolekcija ir dalis bibliotekos buvo atgabenta į Panevėžio muziejų.