Juozo Tumo-Vaižganto ekslibrisas ir įrašas knygoje „O doskonałości chrześcijańskiej“. 1884, Varšuva.

Knygų rinkinys

 

Knygų rinkinyje yra saugoma per 5000 knygų. Tai XVII-XXI amžiuje išleisti knygų verslo įmonių (spaustuvių, knygynų), pavienių raštijos darbuotojų bei įvairių organizacijų ir įstaigų religinio ir pasaulietinio turinio leidiniai. Nemažą rinkinio dalį sudaro mišiolai, maldaknygės, enciklopedijos, vadovėliai, grožinė literatūra, informaciniai leidiniai lietuvių, rusų, lenkų, lotynų ir kitomis kalbomis. Dauguma jų susiję su Panevėžio kraštu. Seniausias leidinys – 1685 m. išleistas mišiolas lotynų kalba. Gausiausia rinkinyje yra 1918–1940 metų laikotarpiu leistų knygų kolekcija.

   

Dalis knygų pažymėtos ekslibrisais, įstaigų, asmeninių bibliotekų ar kitais spaudais, įrašais, autografais. Muziejuje saugomos rašytojos, visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės (1861–1943); gydytojo, socialdemokratinio judėjimo veikėjo Andriaus Domaševičiaus (1865–1935); kompozitoriaus Antano Belazaro (1913–1976); istorikės, humanitarinių mokslų daktarės, visuomenės veikėjos Onos Girčytės-Maksimaitienės (1902–1999); pedagogo Prano Tamošiūno (1911–2005); vyskupo Jono Kaunecko (gim. 1938 m.) ir kitų žymių žmonių asmeninių bibliotekų knygos.