Pagalbinis rinkinys

 

Muziejaus pagalbinį rinkinį sudaro nuolatiniam saugojimui priimti neautentiški, tačiau muziejaus veiklai reikalingi eksponatai (kopijos, maketai, plakatai, lankstinukai), taip pat greitai gendančios žemės ūkio kultūros organinės bei neorganinės kilmės gamtinės medžiagos, archeologinių radinių fragmentai ir kiti ekspedicijų metu surinkti daiktai, taip pat autentiški blogos būklės eksponatai, kurių vertę įmanoma nustatyti tik specialiais tyrimais, o ne jų priėmimo metu. Kai kuriais atvejais pagalbinio rinkinio eksponatai gali būti perkelti į pagrindinį rinkinį arba atvirkščiai – iš pagrindinio į pagalbinį, kai tai nustato tam tikslui sudaryta Rinkinių komplektavimo komisija. 

  

2014 m. lapkričio 1 d. muziejaus pagalbiniame rinkinyje buvo 28 396 vienetai eksponatų. Iš jų 12 550 vnt. daiktų ir 15 846 vnt. fotoeksponatų (fotokopijų ir negatyvų). Iš įdomesnių paminėtini du skulptoriaus J. Zikaro nežinomų vyrų gipsiniai biustai ir skulptūros Laisvė gipsinis maketas, 20 pavadinimų grybų maketų, 30 pavadinimų mineralų rūšių, 50 vienetų augalų herbarų, visų miesto maisto pramonės įmonių gaminių muliažai, dažytų kiaušinių kolekcija, atsiminimai apie įžymius žmones ir kt.