Buvusių politinių kalinių ir tremtinių prisiminimų popietė

2020-02-28

Vakar, vasario 27 dieną, kaip ir kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį, vyko buvusių politinių kalinių ir tremtinių prisiminimų popietė.

  

Savo prisiminimais apie sovietmečio tremtį ir išgyvenimus tolimajame Sibiro krašte dalinosi Genė Jakaitienė, kuri šventė ir labai garbingą 90 metų jubiliejų. Sukakties proga ją sveikino renginio dalyviai  ir choro „Likimai“ nariai. 

  

Nuo pat pirmųjų Sąjūdžio dienų, buvusi tremtinė Genė Jakaitienė įsitraukė į politinių kalinių ir tremtinių choro „Likimai“ koncertinę veiklą, drauge su kolektyvu aktyviai dalyvavo visuose Persitvarkymo Sąjūdžio mitinguose bei perlaidojant ir pagerbiant laisvės gynėjus, partizanus ir tremtinius. Jau 32 metus Genutė yra choro „Likimai“ dalyvė, daug metų buvo jo solistė. Negana to, choras „Likimai“ yra ne vienintelis kolektyvas, kuriame Genutė dalyvauja – Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros chore ji gieda jau 50 metų! Nepailstanti, nuoširdi, visada su šypsena veide sutinka, paguodžia ir palaiko kolegas ir draugus. Mylima ir gerbiama visų, kas ją pažįsta.

  

Linkime Jai geros sveikatos ir ilgų gyvenimo metų!

 

 

Muziejininkė Giedrė Baltuškienė

 

G. Baltuškienės nuotraukos

 

 


Atgal