Edukacinė paroda „Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija ir jos signatarai“

2020-02-13

Nuo vasario 16 iki kovo 6 d. Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicijoje veiks edukacinė paroda „Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija ir jos signatarai“.

 

Praėjusiais metais minint Lietuvos valstybei reikšmingas sukaktis – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos paskelbimo 70-ąsias ir jos signataro, LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto 110-ąsias gimimo metines – Lietuvos ypatingasis archyvas parengė kilnojamąją edukacinę parodą, skirtą partizanų Deklaracijai ir ją pasirašiusių aštuonių signatarų atminimui.

 

1944 m. vasarą Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, kilo dešimtmetį trukęs partizaninis karas. Telkiant jėgas, įkurta vieninga pasipriešinimo organizacija, priimtos pirmosios politinės partizanų deklaracijos. 1949 m. žiemą Prisikėlimo apygardoje susitikę partizanų vadai, vasario 10 d. posėdyje organizaciją pavadino Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžiu (LLKS).  Vasario 16 d. priimta LLKS Tarybos deklaracija. Ji skelbė lietuvių tautos valią atkurti nepriklausomą demokratinę valstybę ir nustatė išlaisvintos Lietuvos demokratinės parlamentinės santvarkos principus. Deklaracija įteisino Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdį, kaip visuotinio organizuoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai organizaciją, o LLKS Tarybą paskelbė vienintele teisėta valdžia okupuotoje Lietuvoje. Deklaraciją pasirašė aštuoni LLKS Tarybos nariai. Visi Deklaracijos signatarai žuvo kovose ar okupanto nelaisvėje. Tačiau Deklaracijos idėja liko gyva Lietuvos žmonių širdyse ir skatino Tėvynės laisvės troškimą.

 

 

Atgal