1818 metų Vilniuje leisto Vilniaus universiteto mokslinio žurnalo „Dziennik Wilenski“ komplektas, leistas lenkų kalba.

Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

2020-05-07

Gegužės 7-ąją kasmet minime Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Nepaisant praeityje patirtų ir istorija tapusių represijų, bendromis jėgomis išsaugojome kiekvienos tautos brandumą liudijančius ženklus – kalbą, spaudą, knygų leidybą ir laisvą žodį.

  

Pateikiame keletą faktų apie Panevėžio kraštotyros muziejuje saugomus fotodokumentus, knygas ir periodiką:

 

- Rinkiniuose sukaupta per 30 000 fotodokumentų. Seniausios rinkinio fotografijos datuotos 1863 metais.

 

- Knygų rinkinyje yra saugoma per 5000 knygų. Seniausias leidinys – 1685 m. išleistas mišiolas lotynų kalba.

 

- Periodikos rinkinyje saugoma per 4500 laikraščių ir žurnalų leistų Brazilijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Kanadoje, JAV, Vokietijoje ir kitose valstybėse nuo XIX a. pr. iki šių dienų lietuvių, lenkų, vokiečių, rusų, esperanto ir kitomis kalbomis. Seniausias eksponatas – tai 1818 metų Vilniuje leisto Vilniaus universiteto mokslinio žurnalo „Dziennik Wilenski“ komplektas, leistas lenkų kalba.

 

Atgal