Gruodžio 4 d. 13 val. minėjimas: Seniausiam Panevėžio pastatui – 400 metų

2014-11-27

  

Maloniai kviečiame Jus 2014 m. gruodžio 4 d. (ketvirtadienį) 13 val. į minėjimą SENIAUSIAM PANEVĖŽIO PASTATUI, BUVUSIAM UPYTĖS PAVIETO TEISMO ARCHYVUI – 400 metų. Minėjimo metu vyks konferencija, bus vedama ekskursija į pastatą-jubiliatą. Pasveikinti šia proga į Panevėžį atvyksta gausi delegacija archyvistų: į kultūros sostinę jie suvažiuos iš visos Lietuvos.
  
Renginio programa:
  
„Du reikšmingiausi seniausio Panevėžio pastato istorijos šaltiniai“. Pranešimą skaito: Leonas Kaziukonis, Panevėžio apskrities archyvo direktorius;

„Upytės pavieto teismų knygos Lietuvos valstybės istorijos archyve“. Pranešimą skaito: Virginija Čijunskienė, Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktorė;

„Muziejus seniausiame Panevėžio pastate“. Pranešimą skaito: Arūnas Astramskas, Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius.

Ekskursiją į seniausią Panevėžio pastatą veda Jūratė Gaidelienė, Panevėžio kraštotyros muziejaus Istorijos skyriaus vedėja.

  
Trumpa pastato atsiradimo istorija

Šiemet sukanka 400 metų, kai Panevėžyje buvo pastatyti Upytės pavieto teismo namai ir mūrinis archyvas teismo byloms laikyti. Iš jų iki mūsų dienų išlikęs teismo archyvo pastatas yra reikšmingas Panevėžio istorijos paminklas. Jis įrašytas į valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų sąrašą.

Geresnėje geografinėje vietoje įsikūręs Panevėžys Upytės pavieto centru tapo po 1564–1566 metų administracinės ir teismų reformos. Istoriniu Upytės vardu pavietas vadinosi iki 1831 metų. Panevėžyje veikė pilies teismas, nagrinėjęs kriminalines bylas, ir žemės teismas, sprendęs ginčus dėl žemės, tačiau nesant vietos, teismo posėdžiai vyko panevėžiečių gyvenamuosiuose namuose. Todėl buvo poreikis pastatyti teismo ir administracijos rūmus.

Pagal 1588 m. III Lietuvos Statuto reikalavimus teismo dokumentai turėjo būti sudėti į dėžes ir užrakinti trimis užraktais: teisėjo, pateisėjo ir raštininko, užantspauduoti jų antspaudais ir saugomi mūriniame name. 1601 m. Varšuvos seime ir vėliau priimtuose sprendimuose dėl teismo namų statybos Panevėžyje nurodoma pastatyti ir archyvą teismo aktų knygoms laikyti. Upytės ir Žemaitijos seniūno Jeronimo Valavičiaus rūpesčiu šie pastatai Panevėžyje buvo pastatyti 1614 metais. Kokiuose pavietų centruose jų buvo pastatyta daugiau, šiandien sunku pasakyti. Žinoma tik, kad iš jų vienintelis ir seniausias Upytės pavieto teismo archyvo pastatas yra išlikęs Panevėžyje ir stovi kairiajame Nevėžio krante – Kranto gatvėje. 

Iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų išlikusiame seniausiame Panevėžio pastate 1925 metais buvo atidarytas kraštotyros muziejus. Dabar čia, restauruotame pastate, veikia Upytės bajorams skirta ekspozicija.

  

      

   

Atgal