IN MEMORIAM. Jadvyga Rimšelienė

2023-01-27

 

Eidama 94-iuosius metus mirė kultūros šviesuolė, ilgametė Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorė Jadvyga Rimšelienė (1929–2023), praneša velionės artimieji.

 

Jadvyga Rimšelienė-Sakauskaitė gimė 1929 m. gegužės 30 d. Kaune, augo darnioje kėdainiečių inteligentų šeimoje. Jos tėvas inžinierius mechanikas Stasys Sakauskas dirbo Kėdainių elektrinėje, kurį laiką buvo jos direktoriumi. Mama, nors turėjo gerą išsilavinimą, prižiūrėjo gražius namus Kėdainių senamiestyje, rūpinosi šeima.

 

1937 m. Jadvyga pradėjo lankyti Kėdainių miesto pradžios mokyklą, 1942 metais įstojo į Kėdainių gimnaziją ir ją baigė 1949 metais, jau pasibaigus karui. Tais pačiais metais Jadvyga Sakauskaitė įstojo į Vilniaus valstybinį universitetą, Istorijos ir filologijos fakultetą, kur studijavo istoriją ir jai artimas disciplinas, įgijo etnografės specialybę. Baigusi universitetą, gavo paskyrimą dirbti Panevėžio kraštotyros muziejuje, o 1954 m. buvo paskirta muziejaus direktore. Muziejui paskirti trisdešimt ketveri jos darbo ir veiklos metai.

 

Jadvyga Rimšelienė pakeitė Panevėžio kraštotyros muziejaus istoriją, prikėlė muziejų naujam gyvenimui, kūrė muziejininkystės tradicijas, kuriomis muziejus gyvena iki šiol. Jos rūpesčiu buvo rekonstruotas senasis muziejaus pastatas, įrengtos tinkamos rinkinių saugyklos bei ekspozicijų salės. 1985 metais muziejus buvo iškeltas į dabartines patalpas (Vasario 16-osios g. 23, Panevėžyje).

 

Atsisveikinti su velione bus galima sausio 28 d., šeštadienį nuo 17 iki 21 valandos ir sekmadienį nuo 9 iki 13 valandos.

 

Urna bus pašarvota Panevėžyje, laidojimo namuose „Liūdinta“, M. Tiškevičičiaus g. 16A. Mišios už mirusiąją bus laikomos sausio 29 d., sekmadienį, 9.00 val., Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.

 

Urna išnešama sausio 29 dieną, 13 val. Laidotuvės vyks Panevėžio miesto Šilaičių kapinėse.

 

Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius šią sunkią valandą.

 

Parengta pagal www.lrt.lt ir museums.lt informaciją.

 

Atgal