Įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai

2020-10-06

Spalio 5 d. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje šešiolikai laureatų iškilmingai įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“.

 

Laureatus ir susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijos pirmininkas, Nepriklausomybės Akto signataras Stasys Kašauskas bei Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas: „Šiandien tradiciškai apdovanosime tuos, kurie savo darbais ir visuomenine veikla liudija Gabrielės Petkevičaitės-Bitės idealus, žengdami jos pramintu keliu šiandien įprasmina jos palikimą. Dėkoju kiekvienam iš Jūsų už skiriamą laiką ir prasmingą veiklą kuriant dabarties Lietuvą. Kaip Bitė tapo pavyzdžiu mums, tegul Jūsų darbai tampa tarnystės pavyzdžiu ateities kartoms“.

 

G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes apdovanoti 2 panevėžiečiai – rašytoja, žurnalistė Liuda Jonušienė ir visuomenininkas Steponas Albertas Kubeckas. Kiti šios nominacijos laureatai – rašytojas Andrius Jakučiūnas ir visuomenės veikėja Ona Voverienė.

 

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą apdovanotas Kazickų šeimos fondas, poetas Viktoras Rudžianskas, visuomenininkai Laima ir Jonas Šalčiai, režisierė Vaida Vadoklytė.

 

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą – Rugilė Grendaitė, signataras Mečys Laurinkus, advokatas Ignas Meškauskas, mokytoja Audronė Pileckienė.

 

Už savanorystės kultūros sklaidą – poetė Erika Drungytė, esperantininkas Povilas Jegorovas, visuomenininkai Dalė Poškienė ir Antanas Rašinskas.

 

2020 m. G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai“ gauti buvo pateikti 34 kandidatai.

 

Apdovanojimas medaliu įsteigtas 2011 m. pagerbiant iškilią Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybę ir skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, puoselėjančias visuomenės pilietiškumą, tautiškumą ir kultūrą. Apdovanojimo medaliu skyrimo kriterijus nustato ir apdovanojamą medaliu asmenį išrenka Seimo valdybos sudaryta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukime Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija.

 

 

Apie įvykusį renginį žiūrėkite Gerų naujienų televizijos reportaže:

 

 

 

Atgal