Kviečiame į istorikės Joanos Vigos Čiplytės naujausios knygos pristatymą

2019-08-29

Kviečiame visus, besidominčius Lietuvos istorija, į istorikės, rašytojos Joanos Vigos Čiplytės naujausios knygos pristatymą. Knygos pristatymas vyks rugsėjo 3 d. 12.00 val. Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicijoje (Respublikos g. 17).

   

 

DIPLOMATAS, DR. VLADAS (LADAS) NATKEVIČIUS

(1893–1945)

 

Dokumentinė monografija skirta diplomato 125-osioms gimimo metinėms pažymėti (2018). Tai pirmoji tokio turinio knyga apie dr. V. Natkevičiaus gyvenimą, diplomatinį darbą, visuomeninę veiklą ir kūrybą. Knyga dviejų dalių, sudaryta remiantis gausia archyvine medžiaga bei spauda. Pirmojoje dalyje – biografija, antrojoje – autoriaus straipsniai, politiniai pranešimai ir kt. Dominuoja šios pagrindinės temos: savanorių raitelių šimtinės „Geležinis Vilkas“ steigimas, Paryžiaus universitete apgintos disertacijos Lenkijos okupuoto Vilniaus klausimu analizė, Suvalkų sutarties sulaužymas, diplomato pareigos Lietuvos pasiuntinybėje Paryžiuje ir nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro pareigos Maskvoje sunkiausiais Lietuvai 1939–1940-aisias metais. Generolas Stasys Raštikis rašo, kad dr. Vladas Natkevičius pasižymėjo kaip „aktingas“ derybininkas su Kremliaus pareigūnais. Darbas vyko sunkiomis ir nenormaliomis sąlygomis. Tai buvo ne diplomatinis, bet žiaurus, vienašališkas nurodymų vykdymo reikalavimas. Lietuvos delegacija, tarp jų ir dr. V. Natkevičius, vieningai vykdė tai, ką Lietuvos Vyriausybė buvo įsakiusi. Nėra jokio pagrindo dabar kaltinti vieną ar kitą tos delegacijos narį dėl Lietuvos nepriklausomybės praradimo.

  

Sovietams okupavus Lietuvą, dr. V. Natkevičius su šeima pasitraukė į Vakarus. Gyveno Austrijoje, tačiau netikėtai susirgęs, 1945 m. gegužės 25 d. mirė – jam buvo 52 m. Palaidotas Austrijos Tirolio žemės Šrunso kapinaitėse. Atmintis gyva.

 

Joana Viga Čiplytė

  

  

  

Renginys nemokamas ǀ bus filmuojama ir fotografuojama

Atgal