Panevėžio kraštotyros muziejui – 95

2020-01-15

Sausio 18 d. sukanka 95-eri metai nuo Panevėžio muziejaus įkūrimo. Šio sumanymo iniciatorė – Panevėžio gimtajam kraštui tirti draugija, o jo įgyvendintojai – šios draugijos steigėjai: apskrities viršininkas Vladas Rozmanas, vėliau daug prisidėjęs prie Biržų ir Rokiškio muziejų įkūrimo, žymus gamtininkas Jurgis Elisonas, teisininkas ir visuomenės veikėjas Jonas Moigis, kalbininkas, pedagogas Petras Būtėnas ir mokytojas Petras Bliumas. Jų dovanotos asmeninės kolekcijos ir sudarė pirmuosius muziejaus rinkinius.

 

Iki karo muziejus plėtėsi labai sparčiai. Senienas rinko ir į muziejų vežė gimnazijos ir mokytojų seminarijos moksleiviai, noriai dovanojo visuomenė, stengdamasi prisidėti prie tautos senovės reliktų išsaugojimo. Karas ir sovietų okupacijos atnešė milžiniškų negrįžtamų nuostolių: didžioji dalis dokumentacijos sunaikinta, daug eksponatų prarasta.

 

Sovietmečiu, nors valdžios išnaudotas kaip ideologijos sklaidos priemonė, muziejus pradėjo nuoseklią eksponatų registraciją. Ypač muziejaus veikla suaktyvėjo atkūrus nepriklausomą Lietuvą. Per šį laikotarpį keitėsi muziejaus struktūra, nuolat atnaujinamos ekspozicijos, labai išsiplėtė veiklos kryptys – nuo edukacijų kūrimo, eksponatų konservavimo ir restauravimo, išsamių praeities ir sukauptų rinkinių tyrimų, knygų leidybos iki didžiųjų miesto („Muziejų naktis“, Vasarvidžio šventė ir kt.) ir respublikinių (Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalių „Tarnaukite Lietuvai“) renginių organizavimo.

 

Iki 2020 metų Panevėžio kraštotyros muziejuje sukaupta per 116 tūkstančių eksponatų. Tačiau kad ir kokie unikalūs senovę liudijantys daiktai būtų sukaupti, daiktais jie ir liktų tol, kol nebūtų atskleista ir papasakota jų istorija. Todėl didžiausias muziejaus turtas – jame dirbantys žmonės. Be jų kūrybiškumo, užsidegimo, nuolatinio profesinio augimo, pasiaukojimo ir meilės savo darbui visi šių dienų iššūkiai nebūtų įgyvendinami. Nepaisant užsitęsusių rekonstrukcijos darbų, muziejininkai šiais jubiliejiniais metais lankytojų lauks atnaujintose ekspozicijose.

  

 

Zita Pikelytė

Istorijos skyriaus vedėja

 

Nuotraukoje: Muziejaus kolektyvas 2020 m. sausio mėnesį. G. Kartano nuotrauka

  

Atgal