Nauja paroda Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicijoje

2018-03-08

   

Nuo kovo 9 d. Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicijoje pradeda veikti fotografijų paroda „Lietuvos kelias“.

   

Okupuotoje Lietuvoje visais laikais gaji buvo laisvės viltis. 1944–1953 metai pasižymėjo aktyviu partizaniniu judėjimu: miškuose ir kaimuose narsiai kovojo susiformavę partizanų būriai. Jų vadai A. Ramanauskas-Vanagas, J. Lukša-Daumantas, J. Žemaitis-Vytautas, J. Šibaila-Merainis, P. Bartkus-Žadgaila – visi jie žuvo nelygioje kovoje. Už Lietuvos laisvę galvas paguldė apie 30 tūkstančių partizanų. Nauja laisvės siekių banga kilo po 1970 m. Protestuodamas prieš Lietuvos okupaciją, 1972 m. gegužę Kaune susidegino Romas Kalanta. Jo laidotuvės tapo masinėmis demonstracijomis. Tais pačiais metais pradėta leisti „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ – pogrindinis dokumentų bei faktų apie sovietų valdžios persekiojamą Bažnyčią leidinys. 1976 m. įkurta Lietuvos Helsinkio grupė, kurios tikslas – stebėti, kaip SSRS laikosi Helsinkio pasitarimo akto įgyvendinimo. Buvęs politinis kalinys A. Terleckas kartu su savo bendražygiais įkūrė pogrindinę Lietuvos laisvės lygą, pradėjo leisti laikraštį „Laisvės šauklys“. Sovietinė valdžia – kompartijos struktūros ir KGB ėmėsi represijų prieš disidentus: 1979–1983 m. daug jų buvo suimta, teisiama ir įkalinta. 1988 m. gegužės–birželio mėnesiais įsikūręs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis pasireiškė kaip galingas atgimimo judėjimas. Jau 1988 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais įvyko daugybė mitingų, kuriuose dalyvavo šimtai tūkstančių žmonių. Nuo 1988 m. birželio imtas leisti „Sąjūdžio žinių“ laikraštis (redaktorius A. Skučas), rugsėjo mėnesį – „Atgimimas“ (redaktorius R. Ozolas). Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio politinis-visuomeninis judėjimas siekė ir sėkmingai įgyvendino savo tikslus – 1990 m. atkūrė Lietuvos valstybingumą. Kasmet, švęsdami Kovo 11-ąją, prisiminkime tikrąsias vertybes – laisvę, tikėjimą, tiesą, bendrystę, Tėvynės meilę. Lietuva, Tėvynė – ne tušti žodžiai.

   

Ši paroda yra skirta dviem reikšmingoms datoms – Kovo 11-ajai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, ir Sąjūdžio metams pažymėti.

   

Paroda veiks iki birželio 9 dienos.


   

Emilis Jocius

   

   

 

 

 

 

Atgal