Skulptorių Jakševičių kūryba Panevėžio kraštotyros muziejuje

2016-06-13

Paroda SKULPTORIŲ JAKŠEVIČIŲ KŪRYBA supažindina su trijų kartų menininkų Jakševičių – tėvo Aleksandro, sūnų Vincento ir Benjamino bei vaikaičių Silvano ir Adomo – darbais įvairiose Lietuvos bažnyčiose, dvaruose, aikštėse, kapinėse. Kilę iš Panevėžio apylinkių, vieni trumpiau, kiti ilgiau gyvenę Panevėžyje, čia kūrę šeimas, vėliau Jakševičiai persikėlė į Švėkšną. Talentingiausias šeimoje buvo Vincentas Jakševičius (1873–1936). Savo patirtį ir žinias perduodamas sūnums, dažniausiai dirbdamas komandoje su jais ir broliu Benjaminu, sugebėjo įvykdyti didelės apimties meninius užsakymus: bažnyčiose suprojektuoti ir pastatyti altorius, sukurti dekoratyvines figūrų ir drožinių kompozicijas, skulptūromis ir mažosios architektūros kūriniais gražinti dvarus ir parkus. Jų kūryba puošia Švėkšnos, Alantos, Ukmergės, Gegužinės ir kitų bažnyčių altorius, Panevėžio ir Kaišiadorių katedras, Adomo Pliaterio dvaro parką Švėkšnoje, įvairių Lietuvos vietovių aikštes ir kapines.

Menininkai Jakševičiai 1929–1930 metais kūrė Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros interjero detales ir atliko apdailos darbus. Ryškiausi – pastato fasadą puošiančios popiežiaus Pijaus XI ir arkivyskupo Jurgio Matulaičio skulptūros bei didžiojo altoriaus baldakimo kolonų angelai. Vėliau Jakševičiai darbavosi Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje. Vincentas su sūnumis Silvanu ir Adomu sukūrė centrinį ir šoninius altorius bei sakyklą, lipdė šventųjų skulptūras, tapė paveikslus, išdrožė vyskupo sostą ir krėslus garbingiems svečiams.

Vincentas Jakševičius mirė staiga, 1936 m. statant altorių Gegužinės bažnyčioje (Kaišiadorių rajonas), buvo palaidotas Kaišiadoryse.

Parodoje SKULPTORIŲ JAKŠEVIČIŲ KŪRYBA eksponuojamos istorinės šeimos nuotraukos bei menininkų Jakševičių kūrybą pristatantys Švėkšnos fotografės Violetos Astrauskienės darbai ant drobės. Paroda skirta šeimai, kūrusiai Dievui ir žmogui, palikusiai žymų pėdsaką Lietuvos bažnyčių mene, ji įamžina skulptoriaus Vincento Jakševičiaus 80-ąsias mirties metines. Parodos kuratorė – skulptoriaus provaikaitė Rema Bartkienė.

Paroda Panevėžio kraštotyros muziejuje veikia 2016 06 01–2016 07 08.

Maloniai kviečiame apsilankyti.

Atgal