Sveikiname Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatus

2020-03-30

                             

  

Kovo 27-ąją turėjo įvykti LR Seimo įsteigto Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo ceremonija. Dėl susiklosčiusių aplinkybių ceremonija numatytu laiku neįvyko, tačiau organizatoriai, Panevėžio kraštotyros muziejus, džiaugiasi prasmingais laureatų darbais, jų tarnystės Lietuvai pavyzdžiu ir sveikina juos.

    

 

2020 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ apdovanoti

   

Už parlamentarizmo papročių puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą:

studentė Rugilė Grendaitė, Nepriklausomybės Akto signataras Mečys Laurinkus, advokatas Ignas Meškauskas, mokytoja Audronė Pileckienė.

  

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą:

Kazickų šeimos fondas, poetas Viktoras Rudžianskas, visuomenininkai Laima Ir Jonas Šalčiai, režisierė Vaida Vadoklytė.

  

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

poetė, redaktorė Erika Drungytė, esperantininkas Povilas Jegorovas, visuomenininkai Dalė Poškienė ir Antanas Rašinskas.

  

Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes:

rašytojas Andrius Jakučiūnas, redaktorė, rašytoja Liuda Jonušienė, visuomenininkai Steponas Algimantas Kubeckas ir prof. Ona Voverienė.

Atgal