Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos išleisto 2018-ųjų metų kalendoriaus spalio mėnesio atvirukas – J. Rinkevičiaus atvirlaiškis ant beržo tošies

Vilties laiškai 2018-ųjų metų kalendoriuje

2018-01-11

   

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija parengė ir išleido 2018-ųjų metų kalendorių, kuriame pristato Sibiro tremtinių laiškus, parašytus ant beržo tošies. Kiekvienam metų mėnesiui – po vilties laišką iš Krasnojarsko krašto, Tomsko, Irkutsko, Archangelsko ir kitų vietų. Jie liudija ypatingai sunkias ištremtųjų gyvenimo sąlygas, vertybes ir lūkesčius. Čia akivaizdūs ir išorinės cenzūros pėdsakai. Eilutėse artimiesiems ir draugams 1942–1950 metais rašyta: „...tik nesiųskite savo paskutinio kąsnelio"; „...aš labai dėl Jūsų nerimauju ir liūdžiu“; „...ir taip byra gyvenimo aidai ošiančioje bedvasėje šiaurės taigoje“.

   

Viename iš šio kalendoriaus atvirukų įamžintas unikalus ir vertingas Panevėžio kraštotyros muziejaus eksponatas. Tai – Lietuvos kariuomenės karininko, majoro Juozo Rinkevičiaus (1899–1945) ant beržo tošies 1944 m. liepos 16 d. parašytas atvirlaiškis, išsiųstas iš Rešiotų lagerio Krasnojarsko krašte, Panevėžyje gyvenusiai motinai Julijai Rinkevičienei (PKM 21659). Tekstas rašytas rusų kalba. Ant atvirlaiškio priklijuotas 30 kapeikų vertės pašto ženklas.

   

Laiško autorius J. Rinkevičius – Lietuvos kariuomenės savanoris, nuo 1927 m. tarnavęs 4-ajame Lietuvos karaliaus Mindaugo pėstininkų pulke. 1938 m. jam suteiktas majoro laipsnis. 1939 m. paskirtas 4-ojo pėstininkų pulko antrojo bataliono vadu. Buvo aktyvus skautų organizacijos dalyvis.

   

1941 m. birželio 14 d. J. Rinkevičius su žmona Stanislava ir sūnumis Vytautu bei Rimantu buvo suimti. Pritaikius RSFSR BK 58–13 str. (už aktyvią kovą su darbininkų klase ir revoliuciniu judėjimu), J. Rinkevičius išvežtas į Rešiotų lagerį. Ten mirė 1945 m. balandžio 2 d.

   

Šeimos išsaugotą atvirlaiškį Panevėžio kraštotyros muziejui 1991 m. gruodžio 10 d. perdavė sūnus Rimantas Rinkevičius (1928–2014). Panevėžio apskrities atminties institucijų saugyklose saugomi tik du tokie dokumentai – ant beržo tošies rašyti laiškai – mūsų muziejuje ir Biržų krašto muziejuje „Sėla“.

   

ILIUSTRACIJOSE:

1-2. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos išleisto 2018-ųjų metų kalendoriaus spalio mėnesio atvirukas – J. Rinkevičiaus atvirlaiškis ant beržo tošies

 

                                 Parengė Jūratė Gaidelienė, vyriausioji fondų saugotoja

 

                                                                       

Atgal