Dailininkas Kazys Naruševičius fotografijose

 1. K. Naruševičius – realistinio peizažo meistras. Apie 1974 m. PKM 28816
 2. K. Naruševičius su jo vadovaujamos dailės mėgėjų studijos narėmis Skaistakalnyje. XX a. 8 deš. A. Gylio nuotrauka. PKM 31743
 3. K. Naruševičius. Apie 1979 m. PKM 28799
 4. Panevėžio dailininkai apie 1980 m. Pirmoje eilėje (iš kairės): pirmas – tapytojas K. Naruševičius, antra – tekstilininkė Irena Jaloveckytė, trečia – tekstilininkė Irena Cecilija Kuprevičienė; antroje eilėje (iš kairės): pirma – nežinoma moteris, antra – piešimo mokytoja Janina Rutkūnienė, trečia – menotyrininkė Janina Petrauskienė, ketvirtas – scenografas Albertas Stepanka, penktas – grafikas Povilas Šiaučiūnas, šešta – keramikė Rima Jasinevičienė, septintas – keramikas Rimantas Skuodis, aštuntas – keramikas Donatas Jasinevičius; trečioje eilėje (iš kairės): pirma – grafikė Stasė Medytė, antra – nežinoma moteris, trečias – Vytautas Murauskas, ketvirta – scenografė Vida Auksutytė, penkta – skulptorė Veronika Vildžiūnaitė; ketvirtoje eilėje (iš kairės): pirma – tekstilininkė Lilija Eugenija Jasiūnaitė, antra – pedagogė Margarita Jankauskienė-Jarašiūnienė, trečia – dailės istorijos mokytoja Aldona Savickienė, ketvirta – keramikė Neringa Čiukšienė, penkta – nežinoma moteris; penktoje eilėje (iš kairės): pirmas – keramikas Alvydas Pakarklis, antra – stiklo meno pradininkė Anita Šlegel, trečia – tekstilininkė Laima Ona Gudaitienė, ketvirta – tekstilininkė Marija Sodeikaitė, penkta – akvarelininkė Irena Milaševičiūtė (Paulavičienė), šešta – tekstilininkė Elena Gailiūnienė, septinta – tekstilininkė Danutė Vaškelienė; šeštoje eilėje (iš kairės): pirma – tekstilininkė Birutė Bagdonienė, antra – tekstilininkė Danutė Gutkauskaitė-Berenienė, trečia – tekstilininkė Virginija Julevičienė, ketvirta – tapytoja Laima Skrebytė, penkta – grafikė Ona Ruzienė, šešta – tekstilininkė Savirija Kaziūnaitė, septinta – tapytoja Emilija Taločkienė; septintoje eilėje (iš kairės): pirmas – tapytojas Alfonsas Beresnevičius, antras – tapytojas Vladislovas Vaišvila, trečia – tekstilininkė Viera Olšauskienė, ketvrta – nežinoma moteris, penktas – tapytojas Klausutis Henrikas Beržanskis. PKM 39738
 5. K. Naruševičius su žmona Ona, sūnumi Šarūnu ir uošve Pranciška Sakalauskiene. Apie 1966 m. PKM 28810
 6. Kazys Naruševičius su žmona Ona, prancūzų kalbos mokytoja, ir sūnumi Šarūnu. Apie 1984 m. PKM 28802
 7. Panevėžiečių dailininkų kūrybos parodos atidarymo dalyviai Vilniaus dailės salone. Pirmoje eilėje (iš kairės): K. Naruševičius, Rymontė Stasiūnienė, Irena Milaševičiūtė-Paulavičienė; antroje eilėje (iš kairės): Stanislovas Stasiūnas, Ramūnas Čeponis, Emilija Taločkienė, Eugenijus Marcinkevičius, Julius Zareckas (dailininkas iš Ukmergės). 1978 m. PKM 40431
 8. Emilijos Taločkienės personalinės parodos atidarymas Vilniaus dailės salone. K. Naruševičius į atidarymą atvykusių svečių ir kolegų iš Panevėžio tarpe. 1980 m. PKM 40432
 9. Dailininkai K. Naruševičius ir Klausutis Beržanskis (dešinėje) tradicinėse Panevėžio dailės dienose, aikštėje prie internatinės sporto mokyklos. 1983 m. S. Bagdonavičiaus nuotrauka. PKM 28808
 10. K. Naruševičius savo dirbtuvėse. 1984 m. P. Dūdos nuotrauka. PKM 40042
 11. K. Naruševičius. XX a. 9 deš. P. Dūdos nuotrauka. PKM 40043
 12. Kolegos – K. Naruševičius ir tekstilininkė Lidija Jasiūnaitė. XX a. 9 deš. P. Dūdos nuotrauka. PKM 40044
 13. K. Naruševičius. Apie 1985 m. PKM 28809
 14. Dailininkų stovykloje. Pirmoje eilėje (iš kairės): Laimutis Pšitulskis, K. Naruševičius, Irena Liogienė, Adelė Bražėnienė; antroje eilėje (iš kairės): Marijona Kadžiulienė, Eugenijus Balčiūnas, Dalia Ramanauskaitė, Ina Atkočiūtė, Alfonsas Beresnevičius, Bronislava Šernienė. 1985 m. P. Dūdos nuotrauka. PKM 40049
 15. Panevėžio dailės mokyklos mokytojų kolektyvas, pasitinkant Naujuosius metus tuomet Rotomskio g. (dabar – Marijonų g. 24) veikusioje mokykloje. Pirmoje eilėje sėdi (iš kairės): Savirija Kaziūnaitė, Irena Milaševičiūtė-Paulavičienė; antroje eilėje stovi (iš kairės): Nerutė Čiukšienė, Jolanta Rudokienė, Antanina Jurkevičienė (mokyklos direktorė 1982–1988 m.), K. Naruševičius, Emilija Taločkienė, Janina Rutkūnienė, Veronika Vildžiūnaitė. Apie 1985 m. PKM 40422
 16. Kazys Naruševičius. Apie 1986 m. PKM 28811
 17. Panevėžio gimnazijų 1940 ir 1941 metų laidų abiturientai J. Balčikonio gimnazijos muziejuje. Iš kairės trečias – iš JAV atvykęs akių gydytojas Rimvydas Sidrys, penktas – gimnazijos direktorius Vytautas Baliūnas, septinta – E. Puzinaitė, aštunta – Ona Sagatienė, devinta – gydytoja Irena Didžiulytė-Jurevičienė, dešimtas –K. Naruševičius, dvylikta – Kukuraitienė. 1990 m. PKM 28814
 18. K. Naruševičius su vaikaičiu Andriumi. 1995 m. PKM 28800
 19. Dailės studijos „Spektras“ nariai tautodailininkės, ilgametės bibliotekos darbuotojos Staselės Mikeliūnienės dailės parodos atidaryme. Pirmoje eilėje (iš kairės): trečia – Marija Kadžiulienė, ketvirta – Elvyra Šileikienė, penkta – Romualda Zoltnerienė, šešta – S. Mikeliūnienė, septintas – K. Naruševičius, aštunta – Irena Liogienė, devinta – Aldona Ožkeliūnienė; antroje eilėje (iš kairės): ketvirtas – P. Katinas, penkta – Živilė Rancovienė, septintas – Audrius Mikeliūnas, vienuoliktas – Zigfridas Zoltneris. Apie 1997 m. PKM 28818
 20. K. Naruševičius. XX a. 10 deš. PKM L52