Kazio Naruševičiaus dailės kūriniai

„Darbų turiu daug: akvarelių apie du šimtus, vieną šimtą tapybos paveikslų. Noriu nutapyti dar geresnių. O laiko nenusipirksi. Dieną užimtas Vaikų dailės mokykloje. Lieka vienas kitas vakaras, vasaros atostogos ir dar keli rudens mėnesiai, tada – ačiū Dailininkų sąjungai – gaunu kelialapį į Palangą, į Kūrybos namus, ir galiu visiškai atsidėti tapybai. Esu peizažistas. Anksčiau mėgau panoramą – plačias apylinkes su laukais ir upeliais. Dabar „imu“ siauresnį vaizdą. Ypač man artima urbanistika. Turėdamas valandą kitą kažkur neišsiruoši, tai užsikari kur nors ant naujai statomo namo stogo ir pieši. O tokiam darbui labiausiai tinka akvarelė. Po akvarelės ir aliejum tapyti paveikslai kur kas geresni išeina“, – taip apie savo kūrybą 1970 m. pasakojo K. Naruševičius (Joana Viga Čiplytė. Albumas „Kazys Naruševičius. Tapytojas. Mokytojas“, Vilnius, „Homo liber“, 1999, p. 41–42).

 

 

Kazio Naruševičiaus dailės kūriniai, saugomi Panevėžio kraštotyros muziejuje

 

1. Kazys Naruševičius, Pakelės Rūpintojėlis, 1970, akvarelė, popierius, 58 × 41, PKM 38289. Kunigo Justo Jasėno dovana Panevėžio kraštotyros muziejui

2. Kazys Naruševičius, Malda, 1996, pastelė, popierius, 40 × 28, PKM 38290. Kunigo Justo Jasėno dovana Panevėžio kraštotyros muziejui

3. Kazys Naruševičius, Peizažas, 1975, akvarelė, popierius, 39 × 49, PKM 38291. Kunigo Justo Jasėno dovana Panevėžio kraštotyros muziejui

4. Kazys Naruševičius, Prie upės, 1968, akvarelė, popierius, 45,5 × 59,5, PKM 39778. Jolantos Lebednykienės dovana Panevėžio kraštotyros muziejui

5. Kazys Naruševičius, Dusetos, 1965, aliejus, drobė, 57 × 77, PKM 4358. Autoriaus dovana Panevėžio kraštotyros muziejui

6. Kazys Naruševičius, Senvagė, 1990, pastelė, popierius, 26 × 33, PKM 33475. Stasės Medytės dovana Panevėžio kraštotyros muziejui

7. Kazys Naruševičius, Peizažas, 1995, akvarelė, popierius, 50 × 65, PKM 33473. Stasės Medytės dovana Panevėžio kraštotyros muziejui