Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimtadieniui skirta virtuali paroda „Gyvenimas tėvynei ir žmogui“

2020-03-27

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861–1943) – garsiausia XIX a. pab. – XX a. pr. Panevėžio krašto rašytoja, dramaturgė, publicistė, pedagogė, visuomenės ir kultūros veikėja. Ji priklausė tam negausiam lietuvių inteligentų būreliui, kuris XIX a. pab. – XX a. pr. darbavosi tautinės kultūros ir pilietinių teisių gynimo baruose. Kaip ir mūsų didžiavyriai Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka, Antanas Smetona, Juozas Tumas-Vaižgantas. Kukliai Bite pasivadinusi ji menkai atrodė, mažu tenkinosi, tačiau glaudė prie savęs beveik visą Lietuvą: šelpė, mokė, gydė, rašė. Šviesa ir meile tautą augino. Todėl Vaižgantas, įvertindamas Bitės darbus, nė kiek neperdėdamas pavadino ją Didmotere.

 

  

Parodą žiūrėkite paspaudę ČIA.

 

Atgal